Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Komentarz redakcyjny
Published online: 2000-09-26

open access

Page views 485
Article views/downloads 987
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Czy abciximab nadal powinien być stosowany w leczeniu pacjentów z ostrymi incydentami sercowymi?
Komentarz do badania GUSTO IV ACS

Dariusz Dudek, Robert Gil i Jacek Legutko
Folia Cardiol 2000;7(4):365-366.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file