Vol 7, No 4 (2000) - Folia Cardiologica

Date published: 2000-09-26

Table of Contents

open access

Original articles

Ocena przydatności badania zmienności rytmu serca u dzieci i młodzieży z niedomykalnością zastawki aorty
— doniesienie wstępne

Anna Baranowska, Maria Żyła-Frycz, Jarosław Rycaj, Beata Średniawa, Jacek Karpe, Jacek Białkowski i Stanisław Pasyk

Folia Cardiol 2000;7(4):315-320.

Wpływ korzystania z telefonu komórkowego na zapis EKG rejestrowany metodą Holtera

Magdalena Kumor, Rafał Baranowski i Wanda Rydlewska-Sadowska

Folia Cardiol 2000;7(4):321-326.

Ablacja RF dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych z dostępu przez zatokę wieńcową

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Barbara Małecka, Jacek Szczepkowski, Jacek Bednarek i Igor Tomala

Folia Cardiol 2000;7(4):309-314.

Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej stymulacji serca.
Część IV: Stymulacja pęczka Hisa

Dariusz Kozłowski, Marcin Ciszkowicz, Rafał Kamiński, Edward Koźluk, Wojciech Krupa, Marek Grzybiak i Franciszek Walczak

Folia Cardiol 2000;7(4):327-334.

Wydolność wysiłkowa pacjentów z przewlekłą elektrostymulacją serca

Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Majewski i Jacek Szczepkowski

Folia Cardiol 2000;7(4):335-340.

Wrażliwość baroreceptorów tętniczych u osób zdrowych

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz, Paweł Derejko, Małgorzata Szwoch, Jacek Kubica i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2000;7(4):341-346.
Review articles

Genetyczne podstawy zaburzeń rytmu serca

Wojciech Krupa i Dariusz Kozłowski

Review Article

Folia Cardiol 2000;7(4):273-280.

Stymulacja dwuprzedsionkowa

Andrzej Kutarski

Review Article

Folia Cardiol 2000;7(4):281-296.
Prace kazuistyczne

Angioguard — system zabezpieczający przed dystalną embolizacją w czasie zabiegów angioplastyki wieńcowej

Waldemar Dorniak, Jacek Kubica i Włodzimierz Krasowski

Folia Cardiol 2000;7(4):351-356.
Komentarz redakcyjny
Sprawozdania

Sprawozdania z XXII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Amsterdam 26–30 sierpnia 2000 r.

Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Tomasz Gorczyński, Małgorzata Szwoch i Wojciech Krupa

Folia Cardiol 2000;7(4):357-364.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl