Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Sprawozdania
Published online: 2000-09-26
Page views 462
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sprawozdania z XXII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Amsterdam 26–30 sierpnia 2000 r.

Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Tomasz Gorczyński, Małgorzata Szwoch i Wojciech Krupa
Folia Cardiol 2000;7(4):357-364.

Abstract

Not available