open access

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-26
Get Citation

Angioguard — system zabezpieczający przed dystalną embolizacją w czasie zabiegów angioplastyki wieńcowej

Waldemar Dorniak, Jacek Kubica i Włodzimierz Krasowski
Folia Cardiol 2000;7(4):351-356.

open access

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-26

Abstract


Angioguard - system zabezpieczający przed embiolizacją
Ograniczeniem kardiochirurgicznego leczenia choroby wieńcowej jest szybka progresja zmian miażdżycowych w aortalno-wieńcowych pomostach żylnych. Przyjmuje się powszechnie, że ponad połowa takich pomostów ulega po 10 latach zamknięciu lub podlega nasilonym miażdżycowym, degeneracyjnym zmianom, które powodują ich zwężenia. Chorzy z takimi zmienionymi, „starymi” pomostami należą do „najtrudniejszych” spośród poddawanych zabiegom inwazyjnym. Powtórny zabieg kardiochirurgiczny jest u nich obarczony dużo większym ryzykiem niż zabieg wyjściowy. Inną możliwością jest angioplastyka zwężonych pomostów, która jednak niesie ze sobą istotne ryzyko dystalnej embolizacji materiałem uwalnianym z blaszki miażdżycowej w czasie zabiegu. Przedstawiamy opis zabiegu angioplastyki zwężonego graftu z zastosowaniem nowego systemu Angioguard do wychwytywania i usuwania materiału zatorowego.

Abstract


Angioguard - system zabezpieczający przed embiolizacją
Ograniczeniem kardiochirurgicznego leczenia choroby wieńcowej jest szybka progresja zmian miażdżycowych w aortalno-wieńcowych pomostach żylnych. Przyjmuje się powszechnie, że ponad połowa takich pomostów ulega po 10 latach zamknięciu lub podlega nasilonym miażdżycowym, degeneracyjnym zmianom, które powodują ich zwężenia. Chorzy z takimi zmienionymi, „starymi” pomostami należą do „najtrudniejszych” spośród poddawanych zabiegom inwazyjnym. Powtórny zabieg kardiochirurgiczny jest u nich obarczony dużo większym ryzykiem niż zabieg wyjściowy. Inną możliwością jest angioplastyka zwężonych pomostów, która jednak niesie ze sobą istotne ryzyko dystalnej embolizacji materiałem uwalnianym z blaszki miażdżycowej w czasie zabiegu. Przedstawiamy opis zabiegu angioplastyki zwężonego graftu z zastosowaniem nowego systemu Angioguard do wychwytywania i usuwania materiału zatorowego.
Get Citation

Keywords

angioplastyka; pomosty żylne; zatorowość

About this article
Title

Angioguard — system zabezpieczający przed dystalną embolizacją w czasie zabiegów angioplastyki wieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica

Pages

351-356

Published online

2000-09-26

Page views

405

Article views/downloads

1131

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(4):351-356.

Keywords

angioplastyka
pomosty żylne
zatorowość

Authors

Waldemar Dorniak
Jacek Kubica i Włodzimierz Krasowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl