open access

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-26
Get Citation

Ablacja RF trzepotania przedsionków oraz węzła przedsionkowo-komorowego z następową implantacją rozrusznika DDD u pacjenta ze złożonymi przedsionkowymizaburzeniami rytmu serca

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Krzysztof Moczurad i Barbara Małecka
Folia Cardiol 2000;7(4):347-350.

open access

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-26

Abstract


Ablacja RF trzepotania przedsionków, węzła p-k oraz implantacja rozrusznika DDD
U 65-letniego pacjenta wykonano skuteczną ablację RF opornego na leki trzepotania przedsionków typu I poprzez wytworzenie bloku przewodzenia w cieśni pomiędzy żyłą główną dolną a zastawką trójdzielną. Ze względu na współistniejące wieloogniskowe częstoskurcze przedsionkowe wykonano również ablację łącza p-k z następową implantacją rozrusznika DDD i włączono doustne leczenie sotalolem. W 8-miesięcznej obserwacji u pacjenta nie występowały nawroty arytmii.

Abstract


Ablacja RF trzepotania przedsionków, węzła p-k oraz implantacja rozrusznika DDD
U 65-letniego pacjenta wykonano skuteczną ablację RF opornego na leki trzepotania przedsionków typu I poprzez wytworzenie bloku przewodzenia w cieśni pomiędzy żyłą główną dolną a zastawką trójdzielną. Ze względu na współistniejące wieloogniskowe częstoskurcze przedsionkowe wykonano również ablację łącza p-k z następową implantacją rozrusznika DDD i włączono doustne leczenie sotalolem. W 8-miesięcznej obserwacji u pacjenta nie występowały nawroty arytmii.
Get Citation

Keywords

trzepotanie przedsionków; ablacja RF; rozrusznik DDD

About this article
Title

Ablacja RF trzepotania przedsionków oraz węzła przedsionkowo-komorowego z następową implantacją rozrusznika DDD u pacjenta ze złożonymi przedsionkowymizaburzeniami rytmu serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica

Pages

347-350

Published online

2000-09-26

Page views

480

Article views/downloads

1106

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(4):347-350.

Keywords

trzepotanie przedsionków
ablacja RF
rozrusznik DDD

Authors

Jacek Majewski
Jacek Lelakowski
Jakub Machejek
Krzysztof Moczurad i Barbara Małecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl