open access

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-26
Get Citation

Wpływ korzystania z telefonu komórkowego na zapis EKG rejestrowany metodą Holtera

Magdalena Kumor, Rafał Baranowski i Wanda Rydlewska-Sadowska
Folia Cardiol 2000;7(4):321-326.

open access

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2000-09-26

Abstract


Telefon komórkowy a 24-godzinne EKG
Wstęp: Telefony komórkowe są coraz powszechniej używane w życiu codziennym. Ich wpływ na niektóre urządzenia może być niekorzystny. Dotychczas nie oceniano wpływu korzystania z telefonu komórkowego na jakość rejestracji 24-godzinnego EKG.
Cel pracy: Ocena wpływu korzystania z telefonu komórkowego na jakość zapisu 24-godzinnego EKG i propozycja zaleceń dotyczących używania telefonu w trakcie rejestracji EKG metodą Holtera.
Materiał i metody: Badaniami objęto 42 pacjentów, u których wykonano rutynowe zapisy 24-godzinnego EKG. Na początku rejestracji oceniano jakość zapisu przed rozmową i podczas prowadzenia rozmowy przez telefon komórkowy (wyjściowo umieszczony < 10 cm od rejestratora). U części pacjentów oceniano występowanie zakłóceń w okresie całej rejestracji (telefon umieszczony wyjściowo w miejscu dowolnym). Analizowano zapisy wykonane za pomocą rejestratorów cyfrowych (n = 15) i analogowych (n = 27).
Wyniki: W 11/15 zapisów cyfrowych i 13/27 analogowych rejestrowano krótkotrwałe (10–60 s) zakłócenia utrudniające analizę zapisu. Szczególne utrudnienia oceny zapisu dotyczyły rejestracji 24-godzinnego EKG u pacjentów z rozrusznikiem. W wypadku rejestratorów cyfrowych artefakty były widoczne również, gdy telefon był umieszczony > 10 cm od rejestratora.
Wnioski: Korzystanie z telefonu komórkowego może powodować krótkotrwałe zakłócenia zapisu 24-godzinnego EKG. Zakłócenia występują częściej przy zastosowaniu rejestratorów cyfrowych. Proponujemy, aby zalecać pacjentom umieszczanie telefonów komórkowych możliwie jak najdalej od rejestratora 24-godzinnego EKG, a w przypadku rejestratorów cyfrowych zalecać również ograniczanie liczby rozmów.

Abstract


Telefon komórkowy a 24-godzinne EKG
Wstęp: Telefony komórkowe są coraz powszechniej używane w życiu codziennym. Ich wpływ na niektóre urządzenia może być niekorzystny. Dotychczas nie oceniano wpływu korzystania z telefonu komórkowego na jakość rejestracji 24-godzinnego EKG.
Cel pracy: Ocena wpływu korzystania z telefonu komórkowego na jakość zapisu 24-godzinnego EKG i propozycja zaleceń dotyczących używania telefonu w trakcie rejestracji EKG metodą Holtera.
Materiał i metody: Badaniami objęto 42 pacjentów, u których wykonano rutynowe zapisy 24-godzinnego EKG. Na początku rejestracji oceniano jakość zapisu przed rozmową i podczas prowadzenia rozmowy przez telefon komórkowy (wyjściowo umieszczony < 10 cm od rejestratora). U części pacjentów oceniano występowanie zakłóceń w okresie całej rejestracji (telefon umieszczony wyjściowo w miejscu dowolnym). Analizowano zapisy wykonane za pomocą rejestratorów cyfrowych (n = 15) i analogowych (n = 27).
Wyniki: W 11/15 zapisów cyfrowych i 13/27 analogowych rejestrowano krótkotrwałe (10–60 s) zakłócenia utrudniające analizę zapisu. Szczególne utrudnienia oceny zapisu dotyczyły rejestracji 24-godzinnego EKG u pacjentów z rozrusznikiem. W wypadku rejestratorów cyfrowych artefakty były widoczne również, gdy telefon był umieszczony > 10 cm od rejestratora.
Wnioski: Korzystanie z telefonu komórkowego może powodować krótkotrwałe zakłócenia zapisu 24-godzinnego EKG. Zakłócenia występują częściej przy zastosowaniu rejestratorów cyfrowych. Proponujemy, aby zalecać pacjentom umieszczanie telefonów komórkowych możliwie jak najdalej od rejestratora 24-godzinnego EKG, a w przypadku rejestratorów cyfrowych zalecać również ograniczanie liczby rozmów.
Get Citation

Keywords

EKG metodą Holtera; telefon komórkowy

About this article
Title

Wpływ korzystania z telefonu komórkowego na zapis EKG rejestrowany metodą Holtera

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 7, No 4 (2000): Folia Cardiologica

Pages

321-326

Published online

2000-09-26

Page views

556

Article views/downloads

9776

Bibliographic record

Folia Cardiol 2000;7(4):321-326.

Keywords

EKG metodą Holtera
telefon komórkowy

Authors

Magdalena Kumor
Rafał Baranowski i Wanda Rydlewska-Sadowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl