Vol 7, Supp. C (2000): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2000-07-17

open access

Page views 566
Article views/downloads 1150
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Znaczenie optymalizacji wyników przeznaczyniowej rewaskularyzacji serca pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w zapobieganiu restenozie

Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Robert Gil, Waldemar Dorniak, Jacek Legutko, Dariusz Dudek, Jacek S. Dubiel

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file