Vol 7, Supp. C (2000) - Folia Cardiologica

Date published: 2000-07-17

Table of Contents

open access

Review articles

Restenoza po zabiegach angioplastyki wieńcowej. Definicja i metody oceny

Jarosław Wójcik, Jakub Drozd, Andrzej Madejczyk

Review Article

Mechanizmy restenozy po angioplastyce i po wszczepieniu stentu

Dariusz Dudek, Jacek Legutko, Jacek S. Dubiel

Review Article

Kliniczne znaczenie restenozy

Maciej Lesiak, Stefan Grajek

Review Article

Farmakologiczne próby zapobiegania restenozie

Dariusz Bielecki, Marek Dąbrowski

Review Article

Czynnościowa ocena zwężenia wieńcowego - wykorzystanie w celu optymalizacji wskazań oraz wyników wieńcowych zabiegów interwencyjnych

Robert Gil, Jacek Kubica, dariusz Dudek, Irena Walecka-Herniczek, Rafał Żurawski, Artur Krzywkowski

Review Article

Znaczenie optymalizacji wyników przeznaczyniowej rewaskularyzacji serca pod kontrolą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w zapobieganiu restenozie

Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Robert Gil, Waldemar Dorniak, Jacek Legutko, Dariusz Dudek, Jacek S. Dubiel

Review Article

Leczenie restenozy po wszczepieniu stentu

Andrzej Lekston, Mariusz Gąsior, K. Wilczek, J. Wasilewski

Review Article

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl