Vol 7, Supp. C (2000): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2000-07-17

open access

Page views 470
Article views/downloads 997
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Czynnościowa ocena zwężenia wieńcowego - wykorzystanie w celu optymalizacji wskazań oraz wyników wieńcowych zabiegów interwencyjnych

Robert Gil, Jacek Kubica, dariusz Dudek, Irena Walecka-Herniczek, Rafał Żurawski, Artur Krzywkowski

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file