Vol 8, Supp. A (2001): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2001-06-13

open access

Page views 465
Article views/downloads 958
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wskazania do 24-godzinnej rejestracji EKG u pacjenta z wszczepionym stymulatorem — zalecenia Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK oraz aktualne stanowisko ACC/AHA. Komentarz

Franciszek Walczak i Rafał Baranowsk

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file