Vol 8, Supp. A (2001) - Folia Cardiologica

Date published: 2001-06-13

Table of Contents

open access

Review articles

Wstęp

Rafał Baranowski, Franciszek Walczak

Review Article

Czego oczekuję od 24-godzinnego EKG u pacjenta z wszczepionym stymulatorem serca?

ranciszek Walczak, Roman Kępski, Edward Koźluk i Rafał Baranowski

Review Article

Wybrane funkcje stymulatorów na przykładach zapisów EKG

Roman Kępski i Rafał Baranowski

Review Article

Zaburzenia stymulacji w codziennej praktyce pracowni 24 h monitorowania EKG — ocena częstości, przykłady zapisów EKG

Rafał Baranowski, Roman Kępski, Magdalena Kumor, Łukasz Szumowski, dward Koźluk i Franciszek Walczak

Review Article

Rola monitorowania EKG przez telefon w diagnostyce zaburzeń czynności rozrusznika serca

Dariusz Wojciechowski, Marek Kowalewski i Violetta Tobijasiewicz

Review Article

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl