open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Serce trójprzedsionkowe lewostronne

Janina Aleszewicz-Baranowska, Marek Tomaszewski, Robert Sabiniewicz, Piotr Potaż
DOI: 10.5603/cj.22384
·
Folia Cardiol 2002;9(1):87-96.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Przedstawiono obraz echokardiograficzny serca trójprzedsionkowego lewostronnego rozpoznanego u dwóch chłopców w wieku 3 lat. W pierwszym przypadku rozpoznano wadę izolowaną bezobjawowym przebiegu w ciągu 8-letniej obserwacji. U drugiego pacjenta odatkowo stwierdzono wtórny ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych. Korekcja kardiochirurgiczna przyniosła dobry efekt anatomiczny i hemodynamiczny. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie echokardiografii w diagnostyce serca trójprzedsionkowego oraz omawiają najczęstsze typy anatomiczne

Abstract

Przedstawiono obraz echokardiograficzny serca trójprzedsionkowego lewostronnego rozpoznanego u dwóch chłopców w wieku 3 lat. W pierwszym przypadku rozpoznano wadę izolowaną bezobjawowym przebiegu w ciągu 8-letniej obserwacji. U drugiego pacjenta odatkowo stwierdzono wtórny ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych. Korekcja kardiochirurgiczna przyniosła dobry efekt anatomiczny i hemodynamiczny. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie echokardiografii w diagnostyce serca trójprzedsionkowego oraz omawiają najczęstsze typy anatomiczne
Get Citation

Keywords

serce trójprzedsionkowe lewostronne; nadzastawkowy pierścień mitralny

About this article
Title

Serce trójprzedsionkowe lewostronne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

87-96

Published online

2001-12-13

Page views

418

Article views/downloads

1161

DOI

10.5603/cj.22384

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):87-96.

Keywords

serce trójprzedsionkowe lewostronne
nadzastawkowy pierścień mitralny

Authors

Janina Aleszewicz-Baranowska
Marek Tomaszewski
Robert Sabiniewicz
Piotr Potaż

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl