Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2001-12-13

open access

Page views 464
Article views/downloads 1241
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Serce trójprzedsionkowe lewostronne

Janina Aleszewicz-Baranowska, Marek Tomaszewski, Robert Sabiniewicz, Piotr Potaż
Folia Cardiol 2002;9(1):87-96.

Abstract

Przedstawiono obraz echokardiograficzny serca trójprzedsionkowego lewostronnego rozpoznanego u dwóch chłopców w wieku 3 lat. W pierwszym przypadku rozpoznano wadę izolowaną bezobjawowym przebiegu w ciągu 8-letniej obserwacji. U drugiego pacjenta odatkowo stwierdzono wtórny ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych. Korekcja kardiochirurgiczna przyniosła dobry efekt anatomiczny i hemodynamiczny. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie echokardiografii w diagnostyce serca trójprzedsionkowego oraz omawiają najczęstsze typy anatomiczne

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file