Vol 9, No 1 (2002) - Folia Cardiologica

Date published: 2001-12-13

Table of Contents

open access

Original articles

Odległe obserwacje chorych z rozwarstwieniem po zabieguudrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej

Zbigniew Chmielak, Adam Witkowski, Piotr Szmaus, Jacek Kądziela, Marcin Demkow, Maciej Karcz, Witold Rużyłło

Folia Cardiol 2002;9(1):13-20.

Dyspersja odstępu Q–T a restenoza po zabiegu przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych

Leszek Bryniarski, Danuta Czarnecka, Katarzyna Stolarz, Marek Styczkiewicz, Katarzyna Rachwał, Artur Błasiak, Bartłomiej Oruba, Renata Rajtar, Kalina Kawecka-Jaszcz

Folia Cardiol 2002;9(1):21-28.

Dyspersja QT i czas T < fomt face=1 > peak-end < /font > w czasie przezskórnej angioplastyki wieńcowej

Michał Waśniewski, Romuald Ochotny, Maciej Lesiak, Przemysław Mitkowski, Stefan Grajek, Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2002;9(1):29-36.

Wiek badanego a wykrycie patologicznej zmienności rytmu zatokowego

Maciej Sosnowski, Janina Skrzypek-Wańha, Michał Tendera

Folia Cardiol 2002;9(1):34-42.

Zmienność rytmu zatokowego w rocznej obserwacji u chorych z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym leczonych inwazyjnie

Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Piotr Chodór, Piotr Jarski, Irena Młynarczyk, Stanisław Pasyk

Folia Cardiol 2002;9(1):45-50.

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na odstęp i dyspersję QT u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym

Danuta Czarnecka, Piotr Jankowski, Michał Zabojszcz, Kalina Kawecka-Jaszcz

Folia Cardiol 2002;9(1):51-58.

Zaburzenia rytmu, analiza zmienności rytmu zatokowego i dyspersja odstępu Q–T u dorosłych chorych z zespołem Ebsteina

Olga Trojnarska, Hanna Wachowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny, Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2002;9(1):59-66.
Review articles

Angioplastyka angiograficznie małych naczyń wieńcowych - stan na początek XXI wieku

Robert Gil, Rafał Żurawski

Review Article

Folia Cardiol 2002;9(1):1-8.

Rejestr dorosłych z wrodzoną wadą serca - dlaczego jest niezbędny i jak robią to inni?

Tomasz Lusawa, Piotr Szymański, Hanna Siudalska, Piotr Hoffman

Review Article

Folia Cardiol 2002;9(1):9-12.
Prace kazuistyczne

Ablacja węzła zatokowego u chorej z nieadekwatną tachykardią zatokową oporną na farmakoterapię oporną na farmakoterapię

Agnieszka Jankowska, Maciej Sterliński, Azzam Matar, Mariusz Pytkowski

Folia Cardiol 2002;9(1):75-80.

Niedokrwistość hemolityczna u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty

Anna Wójcik, Ewa Jakubowska, Hanna Siudalska, Jacek Różański, Mariusz Kuśmierczyk, Piotr Hoffman

Folia Cardiol 2002;9(1):81-86.

Serce trójprzedsionkowe lewostronne

Janina Aleszewicz-Baranowska, Marek Tomaszewski, Robert Sabiniewicz, Piotr Potaż

Folia Cardiol 2002;9(1):87-96.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl