open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Niedokrwistość hemolityczna u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty

Anna Wójcik, Ewa Jakubowska, Hanna Siudalska, Jacek Różański, Mariusz Kuśmierczyk, Piotr Hoffman
DOI: 10.5603/cj.22383
·
Folia Cardiol 2002;9(1):81-86.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Przedstawiono przypadek niedokrwistości hemolitycznej u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty. Hemoliza była spowodowana resztkowym przeciekiem lewo-prawym w obrębie łaty zamykającej ubytek przegrody międzykomorowej oraz istotnym zwężeniem podzastawkowym aorty. Skuteczne leczenie operacyjne spowodowało całkowite ustąpienie hemolizy po kilku dniach.

Abstract

Przedstawiono przypadek niedokrwistości hemolitycznej u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty. Hemoliza była spowodowana resztkowym przeciekiem lewo-prawym w obrębie łaty zamykającej ubytek przegrody międzykomorowej oraz istotnym zwężeniem podzastawkowym aorty. Skuteczne leczenie operacyjne spowodowało całkowite ustąpienie hemolizy po kilku dniach.
Get Citation

Keywords

anemia hemolityczna; tetralogia Fallota; przeciek lewo-prawy; ubytek przegrody międzykomorowej; podzastawkowe zwężenie aorty

About this article
Title

Niedokrwistość hemolityczna u pacjenta po korekcji tetralogii Fallota przed wieloma laty

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

81-86

Published online

2001-12-13

Page views

495

Article views/downloads

2591

DOI

10.5603/cj.22383

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):81-86.

Keywords

anemia hemolityczna
tetralogia Fallota
przeciek lewo-prawy
ubytek przegrody międzykomorowej
podzastawkowe zwężenie aorty

Authors

Anna Wójcik
Ewa Jakubowska
Hanna Siudalska
Jacek Różański
Mariusz Kuśmierczyk
Piotr Hoffman

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl