open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Ablacja węzła zatokowego u chorej z nieadekwatną tachykardią zatokową oporną na farmakoterapię oporną na farmakoterapię

Agnieszka Jankowska, Maciej Sterliński, Azzam Matar, Mariusz Pytkowski
Folia Cardiol 2002;9(1):75-80.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Nieadekwatna tachykardia zatokowa (IST) jest rzadką tachyarytmią nadkomorową, u której podłoża leży najprawdopodobniej nadwrażliwość węzła zatokowego na stymulację adrenergiczną. Lekami z wyboru w tej jednostce chorobowej są b-blokery. W przypadku nieskuteczności farmakoterapii wykonuje się przezżylną ablację (RFA) węzła zatokowego. W opisywanym przypadku 41-letnią pacjentkę z chorobą wieńcową po angioplastyce gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej z założeniem stentu oraz z IST oporną na farmakoterapię poddano przezżylnej modyfikacji węzła zatokowego. Po RFA, ze względu na objawy niewydolności automatyzmu serca ze współistniejącą chorobą wieńcową, wszczepiono układ stymulujący DDDR. Po zabiegu średnia częstotliwość serca obniżyła się ze 115/min (maks. 185/min) do 70/min (maks. 120/min). Ablacja węzła zatokowego jest terapią z wyboru u pacjentów z IST oporną na farmakoterapię.

Abstract

Nieadekwatna tachykardia zatokowa (IST) jest rzadką tachyarytmią nadkomorową, u której podłoża leży najprawdopodobniej nadwrażliwość węzła zatokowego na stymulację adrenergiczną. Lekami z wyboru w tej jednostce chorobowej są b-blokery. W przypadku nieskuteczności farmakoterapii wykonuje się przezżylną ablację (RFA) węzła zatokowego. W opisywanym przypadku 41-letnią pacjentkę z chorobą wieńcową po angioplastyce gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej z założeniem stentu oraz z IST oporną na farmakoterapię poddano przezżylnej modyfikacji węzła zatokowego. Po RFA, ze względu na objawy niewydolności automatyzmu serca ze współistniejącą chorobą wieńcową, wszczepiono układ stymulujący DDDR. Po zabiegu średnia częstotliwość serca obniżyła się ze 115/min (maks. 185/min) do 70/min (maks. 120/min). Ablacja węzła zatokowego jest terapią z wyboru u pacjentów z IST oporną na farmakoterapię.
Get Citation

Keywords

ablacja przeznaczyniowa prądem o częstotliwości radiowej; nieadekwatna tachykardia zatokowa

About this article
Title

Ablacja węzła zatokowego u chorej z nieadekwatną tachykardią zatokową oporną na farmakoterapię oporną na farmakoterapię

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

75-80

Published online

2001-12-13

Page views

773

Article views/downloads

3602

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):75-80.

Keywords

ablacja przeznaczyniowa prądem o częstotliwości radiowej
nieadekwatna tachykardia zatokowa

Authors

Agnieszka Jankowska
Maciej Sterliński
Azzam Matar
Mariusz Pytkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl