Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2001-12-13

open access

Page views 976
Article views/downloads 3955
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ablacja węzła zatokowego u chorej z nieadekwatną tachykardią zatokową oporną na farmakoterapię oporną na farmakoterapię

Agnieszka Jankowska, Maciej Sterliński, Azzam Matar, Mariusz Pytkowski
Folia Cardiol 2002;9(1):75-80.

Abstract

Nieadekwatna tachykardia zatokowa (IST) jest rzadką tachyarytmią nadkomorową, u której podłoża leży najprawdopodobniej nadwrażliwość węzła zatokowego na stymulację adrenergiczną. Lekami z wyboru w tej jednostce chorobowej są b-blokery. W przypadku nieskuteczności farmakoterapii wykonuje się przezżylną ablację (RFA) węzła zatokowego. W opisywanym przypadku 41-letnią pacjentkę z chorobą wieńcową po angioplastyce gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej z założeniem stentu oraz z IST oporną na farmakoterapię poddano przezżylnej modyfikacji węzła zatokowego. Po RFA, ze względu na objawy niewydolności automatyzmu serca ze współistniejącą chorobą wieńcową, wszczepiono układ stymulujący DDDR. Po zabiegu średnia częstotliwość serca obniżyła się ze 115/min (maks. 185/min) do 70/min (maks. 120/min). Ablacja węzła zatokowego jest terapią z wyboru u pacjentów z IST oporną na farmakoterapię.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file