open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na odstęp i dyspersję QT u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym

Danuta Czarnecka, Piotr Jankowski, Michał Zabojszcz, Kalina Kawecka-Jaszcz
DOI: 10.5603/cj.22379
·
Folia Cardiol 2002;9(1):51-58.

open access

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2001-12-13

Abstract

Wstęp: Kobiety mają dłuższy odstęp Q–T, również skorygowany (QTc), w zapisach elektrokardiograficznych niż mężczyźni. Ta cecha jest uważana za niekorzystną, gdyż zarówno wydłużony odstęp, jak i większa jego dyspersja (DQTc), wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności w przebiegu chorób układu krążenia. Celem badania była ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na czynność bioelektryczną mięśnia sercowego ocenianą poprzez QTc i DQTc w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u kobiet po menopauzie z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody: Badaniem objęto 50 kobiet (śr. wiek 51,8 ± 4,6 lat) z nadciśnieniem tętniczym (śr. czas trwania 6,8 ± 4,7 lat) w okresie pomenopauzalnym. U 30 kobiet do stosowanego leczenia hipotensyjnego dołączono HTZ (17-b-estradiol i octan noretysteronu, TTS), natomiast 20 nieotrzymujących HTZ stanowiło grupę kontrolną. Wstępnie i po roku leczenia hormonalnego wykonano u pacjentek elektrokardiograficzny test wysiłkowy. W uzyskanym zapisie EKG oceniano odstęp i dyspersję skorygowanego odstępu Q–T.
Wyniki: Wyjściowo grupy nie różniły się wartościami QTc i DQTc. Również po roku nie stwierdzono w zapisach w spoczynku różnic wartości QTc ani DQTc między grupami. Natomiast w obu grupach zaobserwowano wzrost wartości DQTc na szczycie wysiłku, większy w grupie otrzymującej HTZ. W grupie otrzymującej HTZ stwierdzono także istotną redukcję spoczynkowego ciśnienia skurczowego krwi z 137,7 ± 18,5 mm Hg przed leczeniem do 124,0 ± 16,5 mm Hg po roku terapii (p < 0,001).
Wnioski: Roczna, przezskórna, skojarzona HTZ, dodana do leczenia hipotensyjnego, zwiększa dyspersję skorygowanego odstępu Q–T na szczycie testu wysiłkowego u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym.

Abstract

Wstęp: Kobiety mają dłuższy odstęp Q–T, również skorygowany (QTc), w zapisach elektrokardiograficznych niż mężczyźni. Ta cecha jest uważana za niekorzystną, gdyż zarówno wydłużony odstęp, jak i większa jego dyspersja (DQTc), wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności w przebiegu chorób układu krążenia. Celem badania była ocena wpływu hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) na czynność bioelektryczną mięśnia sercowego ocenianą poprzez QTc i DQTc w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej u kobiet po menopauzie z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody: Badaniem objęto 50 kobiet (śr. wiek 51,8 ± 4,6 lat) z nadciśnieniem tętniczym (śr. czas trwania 6,8 ± 4,7 lat) w okresie pomenopauzalnym. U 30 kobiet do stosowanego leczenia hipotensyjnego dołączono HTZ (17-b-estradiol i octan noretysteronu, TTS), natomiast 20 nieotrzymujących HTZ stanowiło grupę kontrolną. Wstępnie i po roku leczenia hormonalnego wykonano u pacjentek elektrokardiograficzny test wysiłkowy. W uzyskanym zapisie EKG oceniano odstęp i dyspersję skorygowanego odstępu Q–T.
Wyniki: Wyjściowo grupy nie różniły się wartościami QTc i DQTc. Również po roku nie stwierdzono w zapisach w spoczynku różnic wartości QTc ani DQTc między grupami. Natomiast w obu grupach zaobserwowano wzrost wartości DQTc na szczycie wysiłku, większy w grupie otrzymującej HTZ. W grupie otrzymującej HTZ stwierdzono także istotną redukcję spoczynkowego ciśnienia skurczowego krwi z 137,7 ± 18,5 mm Hg przed leczeniem do 124,0 ± 16,5 mm Hg po roku terapii (p < 0,001).
Wnioski: Roczna, przezskórna, skojarzona HTZ, dodana do leczenia hipotensyjnego, zwiększa dyspersję skorygowanego odstępu Q–T na szczycie testu wysiłkowego u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym.

Get Citation

Keywords

dyspersja QT; hormonalna terapia zastępcza; nadciśnienie tętnicze

About this article
Title

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na odstęp i dyspersję QT u kobiet po menopauzie z nadciśnieniem tętniczym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 1 (2002): Folia Cardiologica

Pages

51-58

Published online

2001-12-13

Page views

437

Article views/downloads

947

DOI

10.5603/cj.22379

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(1):51-58.

Keywords

dyspersja QT
hormonalna terapia zastępcza
nadciśnienie tętnicze

Authors

Danuta Czarnecka
Piotr Jankowski
Michał Zabojszcz
Kalina Kawecka-Jaszcz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl