open access

Vol 9, No 2 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-02-01
Get Citation

Historia pacjenta ze złamaniem mostka i żeber powikłanym zaciskającym zapaleniem osierdzia w obserwacji odległej

Tomasz Lusawa, Anna Wójcik, Jacek Różański, Krzysztof Ginda, Elżbieta K. Włodarska, Hanna Siudalska i Piotr Hoffman
Folia Cardiol 2002;9(2):169-173.

open access

Vol 9, No 2 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2002-02-01

Abstract

Zaciskające zapalenie osierdzia jest obecnie rzadko spotykaną patologią. Praca przedstawia przypadek 42-letniego pacjenta przyjętego do Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Warszawie z podejrzeniem zaciskającego zapalenia osierdzia w celu ustalenia wskazań do leczenia operacyjnego. W przeszłości uległ on wypadkowi komunikacyjnemu, doznając złamania mostka i żeber. Pół roku od wypadku stwierdzono u niego objawy zaciskającego zapalenia osierdzia, spowodowane bezpośrednim urazem blaszek osierdzia przez odłamy kostne mostka. Za jedyną skuteczną formę leczenia uznano zabieg perikardiektomii. Śródoperacyjnie stwierdzono masywnie pogrubiałe osierdzie, częściowo zwapniałe, które usunięto w możliwie największym stopniu. Dzięki leczeniu kardiochirurgicznemu uzyskano znaczną poprawę, która utrzymuje się w 5-miesięcznej obserwacji.

Abstract

Zaciskające zapalenie osierdzia jest obecnie rzadko spotykaną patologią. Praca przedstawia przypadek 42-letniego pacjenta przyjętego do Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Warszawie z podejrzeniem zaciskającego zapalenia osierdzia w celu ustalenia wskazań do leczenia operacyjnego. W przeszłości uległ on wypadkowi komunikacyjnemu, doznając złamania mostka i żeber. Pół roku od wypadku stwierdzono u niego objawy zaciskającego zapalenia osierdzia, spowodowane bezpośrednim urazem blaszek osierdzia przez odłamy kostne mostka. Za jedyną skuteczną formę leczenia uznano zabieg perikardiektomii. Śródoperacyjnie stwierdzono masywnie pogrubiałe osierdzie, częściowo zwapniałe, które usunięto w możliwie największym stopniu. Dzięki leczeniu kardiochirurgicznemu uzyskano znaczną poprawę, która utrzymuje się w 5-miesięcznej obserwacji.
Get Citation

Keywords

zapalenie osierdzia; konstrykcja; perikardiektomia; uraz klatki piersiowej

About this article
Title

Historia pacjenta ze złamaniem mostka i żeber powikłanym zaciskającym zapaleniem osierdzia w obserwacji odległej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 9, No 2 (2002): Folia Cardiologica

Pages

169-173

Published online

2002-02-01

Page views

621

Article views/downloads

6321

Bibliographic record

Folia Cardiol 2002;9(2):169-173.

Keywords

zapalenie osierdzia
konstrykcja
perikardiektomia
uraz klatki piersiowej

Authors

Tomasz Lusawa
Anna Wójcik
Jacek Różański
Krzysztof Ginda
Elżbieta K. Włodarska
Hanna Siudalska i Piotr Hoffman

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl