Vol 9, No 2 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2002-02-01

open access

Page views 641
Article views/downloads 6486
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Historia pacjenta ze złamaniem mostka i żeber powikłanym zaciskającym zapaleniem osierdzia w obserwacji odległej

Tomasz Lusawa, Anna Wójcik, Jacek Różański, Krzysztof Ginda, Elżbieta K. Włodarska, Hanna Siudalska i Piotr Hoffman
Folia Cardiol 2002;9(2):169-173.

Abstract

Zaciskające zapalenie osierdzia jest obecnie rzadko spotykaną patologią. Praca przedstawia przypadek 42-letniego pacjenta przyjętego do Kliniki Wad Wrodzonych Serca w Warszawie z podejrzeniem zaciskającego zapalenia osierdzia w celu ustalenia wskazań do leczenia operacyjnego. W przeszłości uległ on wypadkowi komunikacyjnemu, doznając złamania mostka i żeber. Pół roku od wypadku stwierdzono u niego objawy zaciskającego zapalenia osierdzia, spowodowane bezpośrednim urazem blaszek osierdzia przez odłamy kostne mostka. Za jedyną skuteczną formę leczenia uznano zabieg perikardiektomii. Śródoperacyjnie stwierdzono masywnie pogrubiałe osierdzie, częściowo zwapniałe, które usunięto w możliwie największym stopniu. Dzięki leczeniu kardiochirurgicznemu uzyskano znaczną poprawę, która utrzymuje się w 5-miesięcznej obserwacji.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file