Vol 9, No 2 (2002) - Folia Cardiologica

Date published: 2002-02-01

Table of Contents

open access

Original articles

Nieoperacyjne leczenie ubytków w przegrodzie międzykomorowej u dzieci za pomocą zestawu Amplatza

Bożena Werner, Maria Wróblewska-Kałużewska, Krzysztof Godlewski i Anna Tarnowska

Folia Cardiol 2002;9(2):93-100.

Ocena dyspersji odstępu QT i skorygowanej dyspersji odstępu QT u chorych z ostrym zawałem serca leczonych i nieleczonych trombolitycznie

Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Beata Jołda-Mydłowska i Anna Bańcarz

Folia Cardiol 2002;9(2):101-107.

Wartość prognostyczna dyspersji QT jako czynnika zagrożenia częstoskurczem komorowym u dzieci z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej

Waldemar Bobkowski, Jacek Zachwieja, Aldona Siwińsk, Bartłomiej Mroziński, Alina Rzeźnik-Bieniaszewska i Janusz Maciejewski

Folia Cardiol 2002;9(2):109-115.

Wpływ telefonu komórkowego na pracę rozrusznika serca

Adam Curyło, Grzegorz Bilo, Mariusz Ślosarczyk i Kalina Kawecka-Jaszcz

Folia Cardiol 2002;9(2):117-122.

Techniczne i hemodynamiczne aspekty czasowej nasierdziowej stymulacji komorowej u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych

Andrzej Kutarski, Janusz Stążka, Maciej Wójcik, Elżbieta Krawczyk i Teresa Widomska-Czekajska

Folia Cardiol 2002;9(2):131-146.

Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu chorych z drogami dodatkowego przewodzenia o lokalizacji przegrodowej przedniej (parahisian) - doświadczenie własne

Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski, Janusz Prokopczuk, Beata Średniawa, Adam Sokal i Patrycja Pruszkowska

Folia Cardiol 2002;9(2):147-155.

Zastosowanie ablacyjnych elektrod chłodzonych (irrigated tip) - doniesienie wstępne

Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokopczuk, Radosław Lenarczyk, Teresa Zielińska, Adam Sokal i Patrycja Pruszkowska

Folia Cardiol 2002;9(2):157-161.
Prace kazuistyczne

Historia pacjenta ze złamaniem mostka i żeber powikłanym zaciskającym zapaleniem osierdzia w obserwacji odległej

Tomasz Lusawa, Anna Wójcik, Jacek Różański, Krzysztof Ginda, Elżbieta K. Włodarska, Hanna Siudalska i Piotr Hoffman

Folia Cardiol 2002;9(2):169-173.
Sprawozdania

Stan elektrokardiologii inwazyjnej w Polsce w 2000 roku

Włodzimierz Kargul i Michał Gibiński

Folia Cardiol 2002;9(2):179-183.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl