Vol 9, No 2 (2002): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2002-02-01

open access

Page views 525
Article views/downloads 1784
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Balonowe próby okluzyjne jako kwalifikacja do określonego postępowania terapeutycznego w przypadku złożonych wad wrodzonych serca

Małgorzata Szkutnik, Jacek Kusa i Jacek Białkowski
Folia Cardiol 2002;9(2):163-167.

Abstract

U chorych po paliatywnych zabiegach operacyjnych z powodu złożonych wad wrodzonych serca często występują trudności związane z ostateczną kwalifikacją do dalszego leczenia. Podjęcie decyzji może ułatwić balonowa próba okluzyjna. Autorzy przedstawiają doświadczenia własne dotyczące tego typu prób u sześciorga pacjentów.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file