Vol 9, No 2 (2002): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2002-02-01

open access

Page views 722
Article views/downloads 6756
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ telefonu komórkowego na pracę rozrusznika serca

Adam Curyło, Grzegorz Bilo, Mariusz Ślosarczyk i Kalina Kawecka-Jaszcz
Folia Cardiol 2002;9(2):117-122.

Abstract

Wstęp: Rosnące rozpowszechnienie telefonów komórkowych wiąże się z ryzykiem zakłócania przez emitowane pole elektromagnetyczne funkcji urządzeń elektronicznych, w tym rozruszników serca. Celem pracy była ocena wpływu telefonu komórkowego pracującego w sieci cyfrowej na funkcjonowanie rozrusznika serca.
Materiał i metody: Badaniem objęto 63 pacjentów (35 kobiet i 28 mężczyzn, średni wiek 70,3 lat) z wszczepionym rozrusznikiem serca (39 pacjentów - stymulacja VVI, 18 - stymulacja DDD, 5 - stymulacja AAI, 1 - stymulacja VDD). U 33 pacjentów badanie przeprowadzono z użyciem telefonu pracującego w systemie cyfrowym GSM na częstotliwości 900 MHz, a u pozostałych 30 osób - telefonu pracującego w systemie cyfrowym na częstotliwości 1800 MHz. W trakcie badania kontrolowano funkcję rozrusznika, monitorując EKG przy różnych lokalizacjach i w różnych fazach pracy telefonu. Badanie wykonano przy początkowo niezmienionych parametrach stymulacji, a następnie powtarzano po zmianach czułości i częstości stymulacji.
Wyniki: U żadnego z badanych (niezależnie od rodzaju stymulacji, częstotliwości, lokalizacji i fazy pracy telefonu oraz parametrów stymulacji) nie stwierdzono zaburzeń pracy rozrusznika, które można by wiązać z wpływem telefonu komórkowego.
Wnioski: Zastosowane w badaniu modele telefonów komórkowych nie powodują zakłóceń pracy rozruszników serca.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file