open access

Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-01-16
Get Citation

Wpływ hipercholesterolemii na morfologię blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Maria Bogdan, Elena Weber, Jacek Kubica, Marek Radomski, Adam Sukiennik, Robert Gil, Anna Jachalska, Dariusz Kozłowski, Grzegorz Raczak, Mirosław Jabłoński i Marcin Rychter
Folia Cardiol 2003;10(1):83-90.

open access

Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-01-16

Abstract

Wstęp: Hipercholesterolemia jest ważnym czynnikiem wpływającym na powstawanie blaszek miażdżycowych. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa pozwala przyżyciowo oceniać morfologię blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u ludzi. Celem pracy była ocena zależności morfologii blaszek miażdżycowych od występowania hipercholesterolemii u pacjentów z udokumentowaną angiograficznie chorobą wieńcową.
Materiał i metody: Badaniem objęto 38 chorych (w tym 30 mężczyzn), u których wykonano podczas interwencji wieńcowej ultrasonografię wewnątrznaczyniową. Zebrano dane demograficzne oraz informacje dotyczące obecności wybranych czynników ryzyka choroby wieńcowej. Oceniono retrospektywnie morfologię blaszek miażdżycowych we wszystkich badanych segmentach tętnic na podstawie zapisów badań ultrasonograficznych. Analizę przeprowadzono w 3 grupach segmentów w zależności od stopnia zwężenia naczynia (grupa I - zwężenie < 50%, grupa II - zwężenie 50-75%, grupa III - zwężenie ł 75%).
Wyniki: Hipercholesterolemia występowała u 25 pacjentów (66%). W grupie chorych z hipercholesterolemią liczba osób palących tytoń była istotnie wyższa niż w grupie bez hipercholesterolemii. W zakresie innych czynników ryzyka miażdżycy i danych demograficznych nie stwierdzono istotnych różnic. Obserwowano znamiennie częstsze występowanie zwapnień w blaszkach miażdżycowych u chorych z hipercholesterolemią - 58% (56/97), w porównaniu z 26% (16/62) u chorych bez tego czynnika ryzyka; także w poszczególnych grupach segmentów: grupa I - odpowiednio 36% i 10%, grupa II - 67% i 29%; grupa III - 67% i 41%. Typ blaszki miażdżycowej (miękka, mieszana, twarda) i jej rozkład przestrzenny (koncentryczna, ekscentryczna) nie były czynnikami różnicującymi chorych z hipercholesterolemią.
Wnioski: Hipercholesterolemia jest prawdopodobnie niezależnym czynnikiem, zwiększającym częstość występowania zwapnień w blaszkach miażdżycowych. Współistnienie podwyższonego stężenia cholesterolu oraz nałogu palenia tytoniu wiąże się z przedwczesnym rozwojem miażdżycy. (Folia Cardiol. 2003; 10: 83-90)

Abstract

Wstęp: Hipercholesterolemia jest ważnym czynnikiem wpływającym na powstawanie blaszek miażdżycowych. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa pozwala przyżyciowo oceniać morfologię blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u ludzi. Celem pracy była ocena zależności morfologii blaszek miażdżycowych od występowania hipercholesterolemii u pacjentów z udokumentowaną angiograficznie chorobą wieńcową.
Materiał i metody: Badaniem objęto 38 chorych (w tym 30 mężczyzn), u których wykonano podczas interwencji wieńcowej ultrasonografię wewnątrznaczyniową. Zebrano dane demograficzne oraz informacje dotyczące obecności wybranych czynników ryzyka choroby wieńcowej. Oceniono retrospektywnie morfologię blaszek miażdżycowych we wszystkich badanych segmentach tętnic na podstawie zapisów badań ultrasonograficznych. Analizę przeprowadzono w 3 grupach segmentów w zależności od stopnia zwężenia naczynia (grupa I - zwężenie < 50%, grupa II - zwężenie 50-75%, grupa III - zwężenie ł 75%).
Wyniki: Hipercholesterolemia występowała u 25 pacjentów (66%). W grupie chorych z hipercholesterolemią liczba osób palących tytoń była istotnie wyższa niż w grupie bez hipercholesterolemii. W zakresie innych czynników ryzyka miażdżycy i danych demograficznych nie stwierdzono istotnych różnic. Obserwowano znamiennie częstsze występowanie zwapnień w blaszkach miażdżycowych u chorych z hipercholesterolemią - 58% (56/97), w porównaniu z 26% (16/62) u chorych bez tego czynnika ryzyka; także w poszczególnych grupach segmentów: grupa I - odpowiednio 36% i 10%, grupa II - 67% i 29%; grupa III - 67% i 41%. Typ blaszki miażdżycowej (miękka, mieszana, twarda) i jej rozkład przestrzenny (koncentryczna, ekscentryczna) nie były czynnikami różnicującymi chorych z hipercholesterolemią.
Wnioski: Hipercholesterolemia jest prawdopodobnie niezależnym czynnikiem, zwiększającym częstość występowania zwapnień w blaszkach miażdżycowych. Współistnienie podwyższonego stężenia cholesterolu oraz nałogu palenia tytoniu wiąże się z przedwczesnym rozwojem miażdżycy. (Folia Cardiol. 2003; 10: 83-90)
Get Citation

Keywords

choroba wieńcowa; hipercholesterolemia; ultrasonografia wewnątrznaczyniowa; blaszka miażdżycowa

About this article
Title

Wpływ hipercholesterolemii na morfologię blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 1 (2003): Folia Cardiologica

Pages

83-90

Published online

2003-01-16

Page views

457

Article views/downloads

2404

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(1):83-90.

Keywords

choroba wieńcowa
hipercholesterolemia
ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
blaszka miażdżycowa

Authors

Maria Bogdan
Elena Weber
Jacek Kubica
Marek Radomski
Adam Sukiennik
Robert Gil
Anna Jachalska
Dariusz Kozłowski
Grzegorz Raczak
Mirosław Jabłoński i Marcin Rychter

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl