Vol 10, No 1 (2003) - Folia Cardiologica

Date published: 2003-01-16

Table of Contents

open access

Original articles

Założenia programu IMPROVEMENT (IMprovement PROgram in eValuation and managEMENT of Heart Failure)

Jerzy Korewicki, Michał Tendera, Aldona Browarek i Tomasz Zieliński

Folia Cardiol 2003;10(1):23-27.

Ocena bezpieczeństwa stosowania simwastatyny u osób z chorobą niedokrwienną serca i hipercholesterolemią

Mirosław Mastej, Małgorzata Jurecka i Małgorzata Remiszewska

Folia Cardiol 2003;10(1):29-36.

Dynamika aktywności inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 w fazie ostrej zawału serca u chorych leczonych streptokinazą a ocena koronarograficzna tętnicy dozawałowej

Joanna Wilczyńska, Elżbieta Kazulak, Janusz Kochman, Grzegorz J. Horszczaruk, Krzysztof J. Filipiak, Dagna Bobilewicz i Grzegorz Opolski

Folia Cardiol 2003;10(1):37-43.

Badanie krótkookresowej zmienności rytmu serca w rozpoznawaniu złośliwej arytmii komorowej

Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Grzegorz Raczak, Małgorzata Szwoch, Andrzej Kubasik, Jacek Kubica, Maciej Kempa, Tomasz Królak i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2003;10(1):53-59.

Wpływ spontanicznego wzrostu ciśnienia tętniczego na dyspersję odstępu QT u chorych z nadciśnieniem tętniczym i po zawale serca

Leszek Kubik, Barbara Skolimowska-Heine, Adam Płocharski, Marek Gajewski, Marek Karpiński, Jolanta Korzeniowska, Jarosław Kosior, Andrzej Skrobowski i Remigiusz Pęcak

Folia Cardiol 2003;10(1):61-69.

Test pochyleniowy z nitrogliceryną. Jaki jest optymalny czas jego trwania?

Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Dariusz Kozłowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk i Marian Cholewa

Folia Cardiol 2003;10(1):71-76.

Wpływ zewnętrznej stymulacji akustycznej na częstość pracy serca i parametry zmienności rytmu serca u zdrowych osób

Przemysław Guzik, Tomasz Krauze, Adrian Gwizdała, Ryszard Krzyminiewski i Henryk Wysoki

Folia Cardiol 2003;10(1):77-83.

Wpływ hipercholesterolemii na morfologię blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Maria Bogdan, Elena Weber, Jacek Kubica, Marek Radomski, Adam Sukiennik, Robert Gil, Anna Jachalska, Dariusz Kozłowski, Grzegorz Raczak, Mirosław Jabłoński i Marcin Rychter

Folia Cardiol 2003;10(1):83-90.

Stymulacja dwukomorowa u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca - doświadczenie własne

Ewa Lewicka-Nowak, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Anna Faran, Rajmund Wilczek, Paweł Derejko, Andrzej Kutarski i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2003;10(1):91-103.

Zmiany w przedoperacyjnej diagnostyce inwazyjnej i nieinwazyjnej dorosłych z tetralogią Fallota w latach 1987-2001- doświadczenie jednej kliniki

Piotr Hoffman, Piotr Szymański, Agnieszka Ciarka, Anna Sozańska-Solak i Jacek Różański

Folia Cardiol 2003;10(1):105-109.

Czy redukcja przerostu lewej komory po korekcji chirurgicznej zwężenia zastawki aortalnej jest związana z rozmiarem wszczepionej zastawki?

Ewa Orłowska-Baranowska, Dariusz Zakrzewski, Maciej Grabowski, Andrzej Bieganowski, Piotr Michałek, Piotr Hoffman, Marian Śliwiński, Andrzej Biederman, Jacek Różański, Zbigniew Religa, Jan Heybowicz i Irena Rawczyńska-Englert

Folia Cardiol 2003;10(1):111-118.
Review articles

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl