Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2003-05-13

open access

Page views 464
Article views/downloads 1762
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Transplantacja serca i płuc, a może tylko serca? Wnioski z postępowania diagnostycznego i leczenia 52-letniego chorego

Teresa Zielińska, Ewa Markowicz-Pawlus, Michał Zakliczyński, Marian Zembala
Folia Cardiol 2003;10(3):393-397.

Abstract

Transplantacja serca jest uznaną metodą leczenia znacznego, nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Jednym z przeciwwskazań do transplantacji serca jest nieodwracalne nadciśnienie płucne. Górna wartość oporu płucnego u biorcy wynosi 6 j. Wooda, jednak bardziej przydatna jest wartość przezpłucnego gradientu ciśnienia, którego górną granicą jest 15 mm Hg. Przeszczepienie serca i płuc jest o wiele bardziej problematyczne i obciążone większym ryzykiem niż przeszczepienie samego serca. Pamiętając o powyższych zaleceniach i rozpatrując zabieg transplantacji u pacjenta z chorobą serca i płuc, zamiarem autorów jest poprowadzenie leczenia w taki sposób, aby zdecydować się na zabieg optymalny dla chorego. (Folia Cardiol. 2003; 10: 393–397)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file