Vol 10, No 3 (2003) - Folia Cardiologica

Date published: 2003-05-13

Table of Contents

open access

Original articles

Wstrząs kardiogenny w przebiegu zawału serca - wyniki leczenia zabiegowego

Piotr Chodór, Hubert Krupa, Zbigniew Kalarus, Beata Średniawa, Teresa Zielińska, Tomasz Wąs, Grzegorz Honisz, Radosław Lenarczyk, Marian Zembala, Lech Poloński

Folia Cardiol 2003;10(3):269-277.

Angioplastyka przewlekłego zamknięcia gałęzi międzykomorowej przedniej z użyciem stentu. Badanie porównawcze oceniające wpływ zastosowania abciximabu na wyniki wczesne i odległe

Mariusz Gąsior, Jacek Piegza, Bogusława Dzióbek, Jarosław Wasilewski, Andrzej Lekston, Tadeusz Zębik, Marek Gierlotka, Lech Poloński

Folia Cardiol 2003;10(3):279-287.

Wpływ przewlekłej blokady beta-adrenergicznej na stężęnie endoteliny 1 i czynności lewej komory u chorych z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej

Jadwiga Nessler, Wiesława Piwowarska, Bohdan Nessler, Mariusz Kitliński, Marek Stępniewski

Folia Cardiol 2003;10(3):299-305.

Przydatność nieinwazyjnych testów wrażliwości baroreceptorów tętniczych i oceny krótkoczasowej zmienności rytmu serca w przewidywaniu śmierci sercowej u osób po ostrym zawale serca

Małgorzata Szwoch, Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz, Monika Figura-Chmielewska, Piotr Buda, Karolina Ambroch-Dorniak, Jacek Kubica

Folia Cardiol 2003;10(3):307-316.

Znaczenie kliniczne określenia wewnętrznej częstości serca

Artur Pietrucha, Wiesława Piwowarska

Folia Cardiol 2003;10(3):317-326.

Ciąża u pacjentek z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej

Hanna Siudalska, Iwona Woźniewska, Andrzej Raczyński, Krystyna Gralińska, Joanna Dangel, Wanda Rydlewska-Sadowska, Piotr Hoffman

Folia Cardiol 2003;10(3):335-340.

Zastosowanie tkankowej echokardiografii dopplerowskiej do oceny obciążenia wstępnego prawej komory u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Wojciech Płazak, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Elżbieta Suchoń, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Wiesława Tracz

Folia Cardiol 2003;10(3):341-346.

Wpływ nitratów na przepływ krwi w tętnicach szyjnych

Maria Fornal, Kazimierz Janicki, Tomasz Grodzicki

Folia Cardiol 2003;10(3):347-351.

Przydatność próby wysiłkowej u dzieci po operacji wad wrodzonych serca - doniesienie wstępne

Barbara Wójcicka-Urbańska, Maria Wróblewska-Kałużewska, Beata Kucińska

Folia Cardiol 2003;10(3):353-359.

Wpływ autonomicznego układu nerwowego na występowanie komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej

Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska, Jacek Zachwieja, Agnieszka Nowak, Janusz Maciejewski

Folia Cardiol 2003;10(3):373-379.
Review articles

Kliniczne odrębności choroby wieńcowej u osób w wieku podeszłym

Magdalena Lipczyńska, Piotr Hoffman

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(3):241-244.

Ponowna rewaskularyzacja serca u chorych z nawrotem dławicy po pomostowaniu wieńcowym

Jacek Kubica, Marek Radomski, Robert Gil, Adam Sukiennik, Maria Bogdan, Mirosław Jabłoński

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(3):245-254.

Przeciwmiażdżycowe właściwości inhibitorów enzymu konwertującego i hipotensyjne inhibitorów reduktazy HMG-Co

Jarosław Wasilewski, Mariusz Gąsior, Elżbieta Adamowicz-Czoch, Lech Poloński

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(3):255-263.
Prace kazuistyczne

Epikardialna izolacja żył płucnych przy użyciu krioaplikacji u pacjentów z migotaniem przedsionków - doniesienie wstępne

Piotr Suwalski, Franciszek Majstrak, Andrzej Kurowski, Kazimierz B. Suwalski

Folia Cardiol 2003;10(3):381-385.

Podwójne ujście zastawki mitralnej - problem diagnostyczny i terapeutyczny

Janina Aleszewicz-Baranowska, Piotr Potaż, Joanna Kwiatkowska

Folia Cardiol 2003;10(3):387-391.

Transplantacja serca i płuc, a może tylko serca? Wnioski z postępowania diagnostycznego i leczenia 52-letniego chorego

Teresa Zielińska, Ewa Markowicz-Pawlus, Michał Zakliczyński, Marian Zembala

Folia Cardiol 2003;10(3):393-397.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl