open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13
Get Citation

Podwójne ujście zastawki mitralnej - problem diagnostyczny i terapeutyczny

Janina Aleszewicz-Baranowska, Piotr Potaż, Joanna Kwiatkowska
DOI: 10.5603/cj.22273
·
Folia Cardiol 2003;10(3):387-391.

open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13

Abstract

Wstęp: Wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej może występować jako wada izolowana, jednak częściej współistnieje jako element składowy złożonych wad wrodzonych serca.
Materiał i metody: Przedstawiono przypadek pacjenta diagnozowanego echokardiograficznie z podwójnym ujściem zastawki mitralnej i masywną jej niedomykalnością ze współistniejącym ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej serca, ubytkiem międzyprzedsionkowym typu ostium secundum i przetrwałym przewodem tętniczym.
Wyniki: Chirurgiczna plastyka zastawki mitralnej jedynie zmniejszyła objawy upośledzenia czynności zastawki.
Wnioski: Zaleca się plastykę zastawki mitralnej w celu odroczenia zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki u małych dzieci. (Folia Cardiol. 2003; 10: 387–391)

Abstract

Wstęp: Wrodzona niedomykalność zastawki mitralnej może występować jako wada izolowana, jednak częściej współistnieje jako element składowy złożonych wad wrodzonych serca.
Materiał i metody: Przedstawiono przypadek pacjenta diagnozowanego echokardiograficznie z podwójnym ujściem zastawki mitralnej i masywną jej niedomykalnością ze współistniejącym ubytkiem przegrody przedsionkowo-komorowej serca, ubytkiem międzyprzedsionkowym typu ostium secundum i przetrwałym przewodem tętniczym.
Wyniki: Chirurgiczna plastyka zastawki mitralnej jedynie zmniejszyła objawy upośledzenia czynności zastawki.
Wnioski: Zaleca się plastykę zastawki mitralnej w celu odroczenia zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki u małych dzieci. (Folia Cardiol. 2003; 10: 387–391)
Get Citation

Keywords

podwójne ujście zastawki mitralnej; niedomykalność zastawki mitralnej; ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej

About this article
Title

Podwójne ujście zastawki mitralnej - problem diagnostyczny i terapeutyczny

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica

Pages

387-391

Published online

2003-05-13

Page views

469

Article views/downloads

1051

DOI

10.5603/cj.22273

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(3):387-391.

Keywords

podwójne ujście zastawki mitralnej
niedomykalność zastawki mitralnej
ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej

Authors

Janina Aleszewicz-Baranowska
Piotr Potaż
Joanna Kwiatkowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl