open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13
Get Citation

Wpływ autonomicznego układu nerwowego na występowanie komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej

Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska, Jacek Zachwieja, Agnieszka Nowak, Janusz Maciejewski
Folia Cardiol 2003;10(3):373-379.

open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13

Abstract

Wstęp: Celem pracy była obserwacja wpływu aktywności autonomicznego układu nerwowego, ocenianej na podstawie analizy częstotliwościowej zmienności rytmu zatokowego (HRV), na występowanie i stopień nasilenia komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej (MVP).
Materiał i metody: Badaniami objęto 151 dzieci z MVP w wieku 5–18 lat (śr. wieku 12,2 ± 3,1 roku). U wszystkich wykonano badanie echokardiograficzne, standardowy EKG oraz 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie EKG. Parametry analizy częstotliwościowej HRV oceniano z 5-minutowych zapisów rytmu zatokowego w ciągu dnia i w nocy.
Wyniki: Komorowe zaburzenia rytmu serca zarejestrowano u 63 (42%) dzieci z MVP. Nieliczne pobudzenia przedwczesne komorowe (Lown 1) stwierdzono u 29 (19%) chorych, liczne pobudzenia przedwczesne komorowe (Lown 2) - u 12 (8%), różnokształtne - (Lown 3) u 13 (9%), pary pobudzeń przedwczesnych komorowych (Lown 4a) - u 6 (4%) i nieutrwalony częstoskurcz komorowy (Lown 4b) - u 3 (2%) chorych. U dzieci z MVP z towarzyszącymi komorowymi zaburzeniami rytmu stwierdzono zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy istotnie niższe wartości względnej mocy widma w zakresie HF wyrażonej w jednostkach znormalizowanych (odpowiednio: p < 0,005; p < 0,004) oraz istotnie wyższe wartości mocy widma w zakresie LF, bezwzględne (p < 0,03; p < 0,02) i znormalizowane (p < 0,03; p < 0,02), oraz stosunku LF/HF (p < 0,02; p < 0,03) w porównaniu z chorymi bez arytmii komorowej. Wykazano istotną zależność pomiędzy stopniem nasilenia komorowych zaburzeń rytmu według klasyfikacji Lowna a wzrostem wartości znormalizowanych mocy widma w zakresie LF (w dzień i w nocy; p < 0,05) oraz obniżeniem w zakresie HF (w dzień; p < 0,05).
Wnioski: Stopień zaburzenia współzależności obu typów modulacji wegetatywnej na korzyść układu współczulnego wiąże się ze wzrostem częstości i stopnia nasilenia komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci i młodzieży z MVP. (Folia Cardiol. 2003; 10: 373–379)

Abstract

Wstęp: Celem pracy była obserwacja wpływu aktywności autonomicznego układu nerwowego, ocenianej na podstawie analizy częstotliwościowej zmienności rytmu zatokowego (HRV), na występowanie i stopień nasilenia komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej (MVP).
Materiał i metody: Badaniami objęto 151 dzieci z MVP w wieku 5–18 lat (śr. wieku 12,2 ± 3,1 roku). U wszystkich wykonano badanie echokardiograficzne, standardowy EKG oraz 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie EKG. Parametry analizy częstotliwościowej HRV oceniano z 5-minutowych zapisów rytmu zatokowego w ciągu dnia i w nocy.
Wyniki: Komorowe zaburzenia rytmu serca zarejestrowano u 63 (42%) dzieci z MVP. Nieliczne pobudzenia przedwczesne komorowe (Lown 1) stwierdzono u 29 (19%) chorych, liczne pobudzenia przedwczesne komorowe (Lown 2) - u 12 (8%), różnokształtne - (Lown 3) u 13 (9%), pary pobudzeń przedwczesnych komorowych (Lown 4a) - u 6 (4%) i nieutrwalony częstoskurcz komorowy (Lown 4b) - u 3 (2%) chorych. U dzieci z MVP z towarzyszącymi komorowymi zaburzeniami rytmu stwierdzono zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy istotnie niższe wartości względnej mocy widma w zakresie HF wyrażonej w jednostkach znormalizowanych (odpowiednio: p < 0,005; p < 0,004) oraz istotnie wyższe wartości mocy widma w zakresie LF, bezwzględne (p < 0,03; p < 0,02) i znormalizowane (p < 0,03; p < 0,02), oraz stosunku LF/HF (p < 0,02; p < 0,03) w porównaniu z chorymi bez arytmii komorowej. Wykazano istotną zależność pomiędzy stopniem nasilenia komorowych zaburzeń rytmu według klasyfikacji Lowna a wzrostem wartości znormalizowanych mocy widma w zakresie LF (w dzień i w nocy; p < 0,05) oraz obniżeniem w zakresie HF (w dzień; p < 0,05).
Wnioski: Stopień zaburzenia współzależności obu typów modulacji wegetatywnej na korzyść układu współczulnego wiąże się ze wzrostem częstości i stopnia nasilenia komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci i młodzieży z MVP. (Folia Cardiol. 2003; 10: 373–379)
Get Citation

Keywords

dzieci; komorowe zaburzenia rytmu serca; wypadanie płatków zastawki dwudzielnej; zmienność rytmu serca

About this article
Title

Wpływ autonomicznego układu nerwowego na występowanie komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica

Pages

373-379

Published online

2003-05-13

Page views

486

Article views/downloads

1172

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(3):373-379.

Keywords

dzieci
komorowe zaburzenia rytmu serca
wypadanie płatków zastawki dwudzielnej
zmienność rytmu serca

Authors

Waldemar Bobkowski
Aldona Siwińska
Jacek Zachwieja
Agnieszka Nowak
Janusz Maciejewski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl