open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13
Get Citation

Przydatność próby wysiłkowej u dzieci po operacji wad wrodzonych serca - doniesienie wstępne

Barbara Wójcicka-Urbańska, Maria Wróblewska-Kałużewska, Beata Kucińska
DOI: 10.5603/cj.22269
·
Folia Cardiol 2003;10(3):353-359.

open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13

Abstract

Wstęp: Celem pracy było określenie przydatności próby wysiłkowej u dzieci w odległym okresie po operacji wad wrodzonych serca.
Materiał i metody: Badaniami objęto 52 dzieci, w wieku średnio 12,3 roku, po operacji wad wrodzonych serca z dobrym wynikiem leczenia, w tym 14 po operacji zespołu Fallota (TOF), 15 - po operacji koarktacji aorty (CoA), 13 - po zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II), 10 - po operacji ubytku w przegrodzie międzykomorowej (VSD). U wszystkich wykonano próbę wysiłkową na bieżni według protokołu Bruce’a i porównano z analogiczną grupą dzieci zdrowych.
Wyniki: U 21 pacjentów (40%) stwierdzono nieprawidłowy wynik badania. Najczęściej zanotowano brak przyrostu tętna po operacji TOF (4) i ASD II (5), dodatkowe pobudzenia komorowe na szczycie wysiłku we wszystkich grupach pacjentów (6), a u dzieci po operacji CoA skurczowe nadciśnienie wysiłkowe (4). Przeciętny wydatek metaboliczny był istotnie niższy w grupie po operacji ASD II, TOF, CoA, a przeciętny czas trwania wysiłku był krótszy po operacji VSD i CoA w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Ponadto przeciętny odsetek osiągniętego limitu tętna dla wieku był niższy u dzieci po operacji TOF i ASD II niż w grupie kontrolnej.
Wnioski: U 40% pacjentów w odległym okresie od leczenia operacyjnego wrodzonej wady serca obserwowano nieprawidłowy wynik próby wysiłkowej. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były: brak odpowiedniego przyrostu tętna u dzieci po operacji TOF oraz ASD II, wysiłkowe nadciśnienie tętnicze u dzieci po operacji CoA oraz zaburzenia rytmu serca we wszystkich badanych grupach pacjentów. U dzieci z dodatnim wynikiem badania maksymalne wysiłki fizyczne powinny być ograniczane. (Folia Cardiol. 2003; 10: 353–359)

Abstract

Wstęp: Celem pracy było określenie przydatności próby wysiłkowej u dzieci w odległym okresie po operacji wad wrodzonych serca.
Materiał i metody: Badaniami objęto 52 dzieci, w wieku średnio 12,3 roku, po operacji wad wrodzonych serca z dobrym wynikiem leczenia, w tym 14 po operacji zespołu Fallota (TOF), 15 - po operacji koarktacji aorty (CoA), 13 - po zamknięciu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD II), 10 - po operacji ubytku w przegrodzie międzykomorowej (VSD). U wszystkich wykonano próbę wysiłkową na bieżni według protokołu Bruce’a i porównano z analogiczną grupą dzieci zdrowych.
Wyniki: U 21 pacjentów (40%) stwierdzono nieprawidłowy wynik badania. Najczęściej zanotowano brak przyrostu tętna po operacji TOF (4) i ASD II (5), dodatkowe pobudzenia komorowe na szczycie wysiłku we wszystkich grupach pacjentów (6), a u dzieci po operacji CoA skurczowe nadciśnienie wysiłkowe (4). Przeciętny wydatek metaboliczny był istotnie niższy w grupie po operacji ASD II, TOF, CoA, a przeciętny czas trwania wysiłku był krótszy po operacji VSD i CoA w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Ponadto przeciętny odsetek osiągniętego limitu tętna dla wieku był niższy u dzieci po operacji TOF i ASD II niż w grupie kontrolnej.
Wnioski: U 40% pacjentów w odległym okresie od leczenia operacyjnego wrodzonej wady serca obserwowano nieprawidłowy wynik próby wysiłkowej. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były: brak odpowiedniego przyrostu tętna u dzieci po operacji TOF oraz ASD II, wysiłkowe nadciśnienie tętnicze u dzieci po operacji CoA oraz zaburzenia rytmu serca we wszystkich badanych grupach pacjentów. U dzieci z dodatnim wynikiem badania maksymalne wysiłki fizyczne powinny być ograniczane. (Folia Cardiol. 2003; 10: 353–359)
Get Citation

Keywords

próba wysiłkowa u dzieci; wady wrodzone serca

About this article
Title

Przydatność próby wysiłkowej u dzieci po operacji wad wrodzonych serca - doniesienie wstępne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica

Pages

353-359

Published online

2003-05-13

Page views

504

Article views/downloads

1076

DOI

10.5603/cj.22269

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(3):353-359.

Keywords

próba wysiłkowa u dzieci
wady wrodzone serca

Authors

Barbara Wójcicka-Urbańska
Maria Wróblewska-Kałużewska
Beata Kucińska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl