open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13
Get Citation

Ciąża u pacjentek z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej

Hanna Siudalska, Iwona Woźniewska, Andrzej Raczyński, Krystyna Gralińska, Joanna Dangel, Wanda Rydlewska-Sadowska, Piotr Hoffman
Folia Cardiol 2003;10(3):335-340.

open access

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-05-13

Abstract

Wstęp: U kobiet z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej przebieg ciąży może być powikłany.
Materiał i metody: Badaniami objęto 10 kobiet ciężarnych z wrodzonym zwężeniem dwupłatkowej zastawki aortalnej. Chore monitorowano, przeprowadzając badania kliniczne, elektrokardiograficzne i echokardiograficzne w czasie ciąży i po porodzie. Rozwój fizyczny, biometrię oraz rozwój serca płodu oceniano na podstawie badań ultrasonograficznych i echokardiograficznych.
Wyniki: W badanej grupie nie było zgonów kobiet ani noworodków. U 2 badanych obserwowano pogorszenie wydolności czynnościowej z klasy I do II według klasyfikacji NYHA w trzecim trymestrze ciąży. Nie wystąpiły samoistne poronienia, zaburzenia wzrostu wewnątrzmacicznego płodu ani przedwczesne porody. Nie było również wskazań do usunięcia ciąży, hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych ani wskazań do leczenia zabiegowego. W przypadku jednego płodu w badaniu echokardiograficznym rozpoznano koarktację aorty wymagającą pilnej korekcji chirurgicznej po porodzie.
Wnioski: U pacjentek z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej zaliczonym do I lub II klasy czynnościowej według klasyfikacji NYHA ciąża może przebiegać bez istotnych powikłań. (Folia Cardiol. 2003; 10: 335–340)

Abstract

Wstęp: U kobiet z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej przebieg ciąży może być powikłany.
Materiał i metody: Badaniami objęto 10 kobiet ciężarnych z wrodzonym zwężeniem dwupłatkowej zastawki aortalnej. Chore monitorowano, przeprowadzając badania kliniczne, elektrokardiograficzne i echokardiograficzne w czasie ciąży i po porodzie. Rozwój fizyczny, biometrię oraz rozwój serca płodu oceniano na podstawie badań ultrasonograficznych i echokardiograficznych.
Wyniki: W badanej grupie nie było zgonów kobiet ani noworodków. U 2 badanych obserwowano pogorszenie wydolności czynnościowej z klasy I do II według klasyfikacji NYHA w trzecim trymestrze ciąży. Nie wystąpiły samoistne poronienia, zaburzenia wzrostu wewnątrzmacicznego płodu ani przedwczesne porody. Nie było również wskazań do usunięcia ciąży, hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych ani wskazań do leczenia zabiegowego. W przypadku jednego płodu w badaniu echokardiograficznym rozpoznano koarktację aorty wymagającą pilnej korekcji chirurgicznej po porodzie.
Wnioski: U pacjentek z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej zaliczonym do I lub II klasy czynnościowej według klasyfikacji NYHA ciąża może przebiegać bez istotnych powikłań. (Folia Cardiol. 2003; 10: 335–340)
Get Citation

Keywords

wrodzone zwężenie zastawki aortalnej; dwupłatkowa zastawka aortalna; ciąża; poród; echokardiografia matki i płodu

About this article
Title

Ciąża u pacjentek z wrodzonym zwężeniem zastawki aortalnej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 3 (2003): Folia Cardiologica

Pages

335-340

Published online

2003-05-13

Page views

1465

Article views/downloads

1230

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(3):335-340.

Keywords

wrodzone zwężenie zastawki aortalnej
dwupłatkowa zastawka aortalna
ciąża
poród
echokardiografia matki i płodu

Authors

Hanna Siudalska
Iwona Woźniewska
Andrzej Raczyński
Krystyna Gralińska
Joanna Dangel
Wanda Rydlewska-Sadowska
Piotr Hoffman

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl