open access

Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-07-14
Get Citation

Nieoperacyjne zamykanie okołobłoniastych ubytków przegrody międzykomorowej za pomocą korka Amplatzer

Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Jacek Baranowski, Jacek Kusa, Bożena Zeifert
Folia Cardiol 2003;10(4):481-485.

open access

Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-07-14

Abstract

Wstęp: Przezskórne zamykania przetrwałego przewodu tętniczego i ubytku międzyprzedsionkowego należą już do rutynowych metod leczenia. Postęp techniczny, jaki dokonał się w konstrukcji nowych korków Amplatzer, umożliwił zamykanie mięśniowych i okołobłoniastych ubytków międzykomorowych (VSD). Celem pracy była prezentacja własnych, wstępnych doświadczeń w przezcewnikowym zamykaniu okołobłoniastych VSD.
Materiał i metody: Zabiegi przeprowadzono u dwojga dzieci z VSD w wieku 9 i 11 lat z masą ciała odpowiednio 30 kg i 29 kg. W badaniu echokardiograficznym wykazano, że oba ubytki miały 4 mm średnicy i były zlokalizowane w okołobłoniastej odpływowej części przegrody międzykomorowej, z obecnością rąbka aortalnego o szerokości odpowiednio 5 i 6 mm. Zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą echokardiografii i fluoroskopii. Ubytek zasondowano od strony tętniczej, a zamknięto z dostępu przez żyłę udową po wytworzeniu pętli tętniczo-żylnej. Do jego zamknięcia w obu przypadkach zastosowano 6 mm Amplatzer muscular ventricular septal occluder. Czas skopii wynosił odpowiednio 23 i 29 min.
Wyniki: Uzyskano szczelne zamknięcie obu ubytków, co potwierdzono w wentrykulografii i echokardiografii. Nie obserwowano powikłań w trakcie zabiegu ani po nim.
Wnioski: Przezcewnikowe zamykanie VSD w wybranych przypadkach stanowi interesującą metodę, mogącą zastąpić leczenie kardiochirurgiczne. Dalszy postęp technologiczny dotyczący produkcji nowych implantów prawdopodobnie pozwoli coraz powszechniej stosować tę technikę leczenia. (Folia Cardiol. 2003; 10: 481–485)

Abstract

Wstęp: Przezskórne zamykania przetrwałego przewodu tętniczego i ubytku międzyprzedsionkowego należą już do rutynowych metod leczenia. Postęp techniczny, jaki dokonał się w konstrukcji nowych korków Amplatzer, umożliwił zamykanie mięśniowych i okołobłoniastych ubytków międzykomorowych (VSD). Celem pracy była prezentacja własnych, wstępnych doświadczeń w przezcewnikowym zamykaniu okołobłoniastych VSD.
Materiał i metody: Zabiegi przeprowadzono u dwojga dzieci z VSD w wieku 9 i 11 lat z masą ciała odpowiednio 30 kg i 29 kg. W badaniu echokardiograficznym wykazano, że oba ubytki miały 4 mm średnicy i były zlokalizowane w okołobłoniastej odpływowej części przegrody międzykomorowej, z obecnością rąbka aortalnego o szerokości odpowiednio 5 i 6 mm. Zabiegi wykonano w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą echokardiografii i fluoroskopii. Ubytek zasondowano od strony tętniczej, a zamknięto z dostępu przez żyłę udową po wytworzeniu pętli tętniczo-żylnej. Do jego zamknięcia w obu przypadkach zastosowano 6 mm Amplatzer muscular ventricular septal occluder. Czas skopii wynosił odpowiednio 23 i 29 min.
Wyniki: Uzyskano szczelne zamknięcie obu ubytków, co potwierdzono w wentrykulografii i echokardiografii. Nie obserwowano powikłań w trakcie zabiegu ani po nim.
Wnioski: Przezcewnikowe zamykanie VSD w wybranych przypadkach stanowi interesującą metodę, mogącą zastąpić leczenie kardiochirurgiczne. Dalszy postęp technologiczny dotyczący produkcji nowych implantów prawdopodobnie pozwoli coraz powszechniej stosować tę technikę leczenia. (Folia Cardiol. 2003; 10: 481–485)
Get Citation

Keywords

ubytek międzykomorowy; przezskórne zamknięcie; Amplatzer

About this article
Title

Nieoperacyjne zamykanie okołobłoniastych ubytków przegrody międzykomorowej za pomocą korka Amplatzer

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica

Pages

481-485

Published online

2003-07-14

Page views

486

Article views/downloads

1397

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(4):481-485.

Keywords

ubytek międzykomorowy
przezskórne zamknięcie
Amplatzer

Authors

Małgorzata Szkutnik
Jacek Białkowski
Jacek Baranowski
Jacek Kusa
Bożena Zeifert

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl