Vol 10, No 4 (2003) - Folia Cardiologica

Date published: 2003-07-14

Table of Contents

open access

Original articles

Wczesna strategia inwazyjna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST - 6-miesięczna obserwacja chorych z rejestru Zabrze

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Krzysztof Wilczek, Mariusz Gąsior, Andrzej Lekston, Piotr Jarski, Janusz Szkodziński, Elżbieta Adamowicz-Czoch, Bartosz Hudzik, Alicja Michalak, Lech Poloński

Folia Cardiol 2003;10(4):457-466.

Wpływ wyjściowego przepływu w tętnicy odpowiedzialnej za zawał na wyniki leczenia chorych z ostrym zawałem serca, u których zastosowano streptokinazę przed angioplastyką wieńcową

Mariusz Gąsior, Krzysztof Wilczek, Andrzej Lekston, Marek Gierlotka, Tadeusz Zębik, Andrzej Wnęk, Rafał Wojnar, Janusz Szkodziński, Marek Kondys, Jacek Piegza, Przemysław Trzeciak, Krzysztof Dyrbuś, Jarosław Wasilewski, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Michał Hawranek, Lech Poloński

Folia Cardiol 2003;10(4):467-474.

Zachowanie się dyspersji QT pod wpływem angioplastyki wieńcowej w chorobie niedokrwiennej serca

Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Ewa Markowicz-Pawlus, Zbigniew Kalarus, Lech Poloński

Folia Cardiol 2003;10(4):475-479.

Nieoperacyjne zamykanie okołobłoniastych ubytków przegrody międzykomorowej za pomocą korka Amplatzer

Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Jacek Baranowski, Jacek Kusa, Bożena Zeifert

Folia Cardiol 2003;10(4):481-485.

Komorowa elektroda jedno- czy dwubiegunowa? - 8 lat doświadczeń ze stymulatorami VVI

Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz

Folia Cardiol 2003;10(4):495-500.

Wpływ stopniowanej pionizacji na podokresy skurczu lewej komory u zdrowych osób

Przemysław Guzik, Bartosz Bychowiec, Kinga Rzetecka, Krzysztof Greberski, Piotr Kałmucki, Andrzej Wykrętowicz, Henryk Wysoki

Folia Cardiol 2003;10(4):511-521.

Zmienność rytmu serca u chorych z kardiologicznym zespołem X

Agata Furgała, Władysława Kolasińska-Kloch, Małgorzata Kloch, Janusz Laskiewicz, Piotr J. Thor

Folia Cardiol 2003;10(4):523-534.

Zaburzenia rytmu serca u pacjentów operowanych metodą Fontana

Joanna Kwiatkowska, Marek Tomaszewski, Renata Tarnowska, Maciej Chojnicki, Piotr Potaż, Janina Aleszewicz-Baranowska, Barbara Bielińska

Folia Cardiol 2003;10(4):535-540.
Review articles

Karwedilol - < em > primus inter pares w leczeniu chorych z niewydolnością serca

Jacek Kubica, Grzegorz Grześk, Maria Bogdan, Krzysztof Demidowicz, Sławomir Sielski

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(4):407-414.

Molekularne podłoże zespołu wydłużonego QT

Małgorzata Lisik, Anna Rokicka, Władysław Rokicki

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(4):415-419.

Stymulacja dwukomorowa i implantowany kardiowerter-defibrylator - optymalna terapia dla pacjentów z niewydolnością serca?

Anna Faran, Ewa Lewicka-Nowak, Andrzej Lubiński, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Antoni Toruński, Grażyna Świątecka

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(4):421-429.

Peptyd natriuretyczny typu B w przeroście mięśnia lewej komory serca

Maciej Grabowski, Ewa Orłowska-Baranowska

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(4):431-436.

Stenty uwalniające rapamycynę - nowa era kardiologii interwencyjnej

Katarzyna Żełobowska, Andrzej Tomasik, Jan Wodniecki

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(4):437-443.

Efekty hemodynamiczne zaburzeń przewodzenia wewnątrzsercowego

Piotr Szymański, Zenon Gawor, Grzegorz Piotrowski

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(4):445-450.

Znaczenie ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia krwi w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego

Anna Śliwińska, Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Zbigniew Kalarus, Andrzej Lekston

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(4):451-455.
Sprawozdania

Krajowy rejestr procedur związanych z elektroterapią serca za rok 2001

Michał Gibiński, Włodzimierz Kargul

Folia Cardiol 2003;10(4):541-543.
Standardy postępowania

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych w Polsce (opinia ekspertów powołanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego)

Waldemar Banasiak, Andrzej Budaj, Mirosław Dłużniewski, Grzegorz Opolski, Witold Rużyłło i Janina Stępińska

Folia Cardiol 2003;10(4).

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl