open access

Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-07-14
Get Citation

Wczesna strategia inwazyjna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST - 6-miesięczna obserwacja chorych z rejestru Zabrze

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Krzysztof Wilczek, Mariusz Gąsior, Andrzej Lekston, Piotr Jarski, Janusz Szkodziński, Elżbieta Adamowicz-Czoch, Bartosz Hudzik, Alicja Michalak, Lech Poloński
Folia Cardiol 2003;10(4):457-466.

open access

Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-07-14

Abstract

Wstęp: Odległe wyniki leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST zależą od wczesnego wdrożenia leczenia. Jednak dane na temat inwazyjnego leczenia tych pacjentów są niejednoznaczne. Celem pracy jest analiza częstości występowania niekorzystnych zdarzeń sercowych u chorych poddanych wczesnej strategii inwazyjnej.
Materiał i metody: Analizie poddano 401 kolejnych chorych z rejestru Zabrze, u których stwierdzono występowanie bólów wieńcowych w spoczynku w ciągu ostatnich 24 godzin oraz przynajmniej jeden z poniższych elementów: obniżenia odcinka ST (> 0,5mV), przemijające (< 20 min) uniesienia odcinka ST (0,5 mV) lub odwrócenie załamków T (> 1mV) w co najmniej 2 odprowadzeniach, pojawienie się markerów uszkodzenia mięśnia sercowego.
Wyniki: Charakterystyka analizowanych pacjentów: wiek: 61,2 ± 10,2 lat, > 65 lat: 35,4%, mężczyźni: 67,1%, chorzy na cukrzycę: 25%, z nadciśnieniem tętniczym: 72,8%, palący tytoń: 41,9%, z hiperlipidemią: 78,6%, po przebytym zawale serca: 49,9%, po przeprowadzonym w przeszłości zabiegu CABG: 6%. Koronarografia ujawniła jednonaczyniową, dwunaczyniową i trójnaczyniową chorobę wieńcową odpowiednio u 31%, 30% i 37% chorych. Zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) wykonano u 70,9% chorych, 19,2% poddano pomostowaniu tętnic wieńcowych (CABG), u 1,5% przeprowadzono PCI, a następnie planowo CABG. Zachowawczo leczono 8,4% chorych. Śmiertelność 30-dniowa oraz odległa wynosiła odpowiednio 3,9% i 4,7%. Niekorzystne zdarzenia sercowe (hospitalizacja z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego, niestabilna dławica, konieczność powtórnej rewaskularyzacji, zawał lub zgon) występowały u 32% chorych, u 7,9% wykonano kolejny zabieg PCI, a u 1,6% zabieg CABG.
Wnioski: Strategia inwazyjna u pacjentów wysokiego ryzyka daje dobre wyniki odległe z małym odsetkiem powtórnej rewaskularyzacji. Częstość zgonów jest mała, szczególnie po 30 dniach od przyjęcia do szpitala. (Folia Cardiol. 2003; 10: 457–466)

Abstract

Wstęp: Odległe wyniki leczenia ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST zależą od wczesnego wdrożenia leczenia. Jednak dane na temat inwazyjnego leczenia tych pacjentów są niejednoznaczne. Celem pracy jest analiza częstości występowania niekorzystnych zdarzeń sercowych u chorych poddanych wczesnej strategii inwazyjnej.
Materiał i metody: Analizie poddano 401 kolejnych chorych z rejestru Zabrze, u których stwierdzono występowanie bólów wieńcowych w spoczynku w ciągu ostatnich 24 godzin oraz przynajmniej jeden z poniższych elementów: obniżenia odcinka ST (> 0,5mV), przemijające (< 20 min) uniesienia odcinka ST (0,5 mV) lub odwrócenie załamków T (> 1mV) w co najmniej 2 odprowadzeniach, pojawienie się markerów uszkodzenia mięśnia sercowego.
Wyniki: Charakterystyka analizowanych pacjentów: wiek: 61,2 ± 10,2 lat, > 65 lat: 35,4%, mężczyźni: 67,1%, chorzy na cukrzycę: 25%, z nadciśnieniem tętniczym: 72,8%, palący tytoń: 41,9%, z hiperlipidemią: 78,6%, po przebytym zawale serca: 49,9%, po przeprowadzonym w przeszłości zabiegu CABG: 6%. Koronarografia ujawniła jednonaczyniową, dwunaczyniową i trójnaczyniową chorobę wieńcową odpowiednio u 31%, 30% i 37% chorych. Zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) wykonano u 70,9% chorych, 19,2% poddano pomostowaniu tętnic wieńcowych (CABG), u 1,5% przeprowadzono PCI, a następnie planowo CABG. Zachowawczo leczono 8,4% chorych. Śmiertelność 30-dniowa oraz odległa wynosiła odpowiednio 3,9% i 4,7%. Niekorzystne zdarzenia sercowe (hospitalizacja z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego, niestabilna dławica, konieczność powtórnej rewaskularyzacji, zawał lub zgon) występowały u 32% chorych, u 7,9% wykonano kolejny zabieg PCI, a u 1,6% zabieg CABG.
Wnioski: Strategia inwazyjna u pacjentów wysokiego ryzyka daje dobre wyniki odległe z małym odsetkiem powtórnej rewaskularyzacji. Częstość zgonów jest mała, szczególnie po 30 dniach od przyjęcia do szpitala. (Folia Cardiol. 2003; 10: 457–466)
Get Citation

Keywords

ostre zespoły wieńcowe bez przetrwałego uniesienia odcinka ST; wczesna strategia inwazyjna; PCI; CABG

About this article
Title

Wczesna strategia inwazyjna w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST - 6-miesięczna obserwacja chorych z rejestru Zabrze

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 4 (2003): Folia Cardiologica

Pages

457-466

Published online

2003-07-14

Page views

448

Article views/downloads

884

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(4):457-466.

Keywords

ostre zespoły wieńcowe bez przetrwałego uniesienia odcinka ST
wczesna strategia inwazyjna
PCI
CABG

Authors

Bożena Szyguła-Jurkiewicz
Krzysztof Wilczek
Mariusz Gąsior
Andrzej Lekston
Piotr Jarski
Janusz Szkodziński
Elżbieta Adamowicz-Czoch
Bartosz Hudzik
Alicja Michalak
Lech Poloński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl