open access

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-09-16
Get Citation

Skuteczne działanie funkcji continuous atrial overdrive pacing u chorego z napadowym migotaniem przedsionków i wszczepionym stymulatorem serca Biotronik Philos DR+

Anna Baczyńska i Dariusz Zacharek
Folia Cardiol 2003;10(5):711-716.

open access

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-09-16

Abstract

W pracy przedstawiono skuteczne zastosowanie funkcji continuous overdrive atrial pacing w zapobieganiu napadom migotania przedsionków u 74-letniego chorego, któremu wszczepiono stymulator serca Biotronik Philos DR z powodu choroby węzła zatokowego. Funkcja ta polega na stymulowaniu przedsionków z częstością dynamicznie zmieniającą się i zawsze nieco większą niż rytm własny chorego. Przed wszczepieniem rozrusznika u chorego kilka razy w tygodniu występowały napady migotania przedsionków. Zastosowanie funkcji continuous i modyfikacja jej parametrów, przyczyniły się do zmniejszenia częstości napadów arytmii. (Folia Cardiol. 2003; 10: 711-716)

Abstract

W pracy przedstawiono skuteczne zastosowanie funkcji continuous overdrive atrial pacing w zapobieganiu napadom migotania przedsionków u 74-letniego chorego, któremu wszczepiono stymulator serca Biotronik Philos DR z powodu choroby węzła zatokowego. Funkcja ta polega na stymulowaniu przedsionków z częstością dynamicznie zmieniającą się i zawsze nieco większą niż rytm własny chorego. Przed wszczepieniem rozrusznika u chorego kilka razy w tygodniu występowały napady migotania przedsionków. Zastosowanie funkcji continuous i modyfikacja jej parametrów, przyczyniły się do zmniejszenia częstości napadów arytmii. (Folia Cardiol. 2003; 10: 711-716)
Get Citation

Keywords

stymulacja antytachyarytmiczna; migotanie przedsionków; stymulacja overdrive; Philos DR

About this article
Title

Skuteczne działanie funkcji continuous atrial overdrive pacing u chorego z napadowym migotaniem przedsionków i wszczepionym stymulatorem serca Biotronik Philos DR+

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica

Pages

711-716

Published online

2003-09-16

Page views

830

Article views/downloads

1420

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(5):711-716.

Keywords

stymulacja antytachyarytmiczna
migotanie przedsionków
stymulacja overdrive
Philos DR

Authors

Anna Baczyńska i Dariusz Zacharek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl