Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2003-09-16

open access

Page views 932
Article views/downloads 1464
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Skuteczne działanie funkcji continuous atrial overdrive pacing u chorego z napadowym migotaniem przedsionków i wszczepionym stymulatorem serca Biotronik Philos DR+

Anna Baczyńska i Dariusz Zacharek
Folia Cardiol 2003;10(5):711-716.

Abstract

W pracy przedstawiono skuteczne zastosowanie funkcji continuous overdrive atrial pacing w zapobieganiu napadom migotania przedsionków u 74-letniego chorego, któremu wszczepiono stymulator serca Biotronik Philos DR z powodu choroby węzła zatokowego. Funkcja ta polega na stymulowaniu przedsionków z częstością dynamicznie zmieniającą się i zawsze nieco większą niż rytm własny chorego. Przed wszczepieniem rozrusznika u chorego kilka razy w tygodniu występowały napady migotania przedsionków. Zastosowanie funkcji continuous i modyfikacja jej parametrów, przyczyniły się do zmniejszenia częstości napadów arytmii. (Folia Cardiol. 2003; 10: 711-716)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file