Vol 10, No 5 (2003) - Folia Cardiologica

Date published: 2003-09-16

Table of Contents

open access

Original articles

Wyniki leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową za pomocą wczesnej interwencji wieńcowej

Tadeusz Zębik, Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Andrzej Lekston, Krzysztof Wilczek, Rafał Wojnar, Janusz Szkodziński, Andrzej Wnęk, Jarosław Wasilewski, Marek Kondys, Jolanta Nowak, Marian Zembala i Lech Poloński

Folia Cardiol 2003;10(5):595-601.

Zastososowanie kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizującej stymulacji dwukomorowej u chorych z ciężką niewydolnością serca i złośliwymi komorowymi zaburzeniami rytmu

Maciej Sterliński, Ewa Lewicka-Nowak, Andrzej Przybylski, Andrzej Lubiński, Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ilona Kowalik, Agnieszka Jankowska, Anna Faran, Maciej Kempa, Aleksander Maciąg, Mariusz Pytkowski, Hanna Szwed i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2003;10(5):603-610.

Kliniczna charakterystyka pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i znamiennymi epizodami obniżenia odcinka ST w 24-godzinnych monitorowaniu EKG

Hanna Wachowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny, Olga Trojnarska i Tatiana Mularek-Kubzdela

Folia Cardiol 2003;10(5):611-618.

Niedobór kwasu foliowego a bezpośredni, niezależny od homocysteiny, związek z ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca

Jacek Kądziela, Jadwiga Janas, Zofia Dzielińska, Walerian Piotrowski i Witold Rużyłło

Folia Cardiol 2003;10(5):619-624.

Ocena wpływu kardiowersji elektrycznej przetrwałego migotania przedsionków impulsem jednofazowym na stopień uszkodzenia mięśnia sercowego

Tomasz Chwyczko, Dariusz Kosior, Ewa Pałka, Wiesław Tadeusiak, Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski

Folia Cardiol 2003;10(5):625-632.

Rozpowszechnienie i jakość profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych z migotaniem przedsionków

Krzysztof Rewiuk, Stefan Bednarz, Piotr Faryan, Janusz Kąkol i Tomasz Grodzicki

Folia Cardiol 2003;10(5):633-640.

Wpływ dobowego rytmu ciśnienia tętniczego na dyspersję QT u pacjentów z chorobą wieńcową i podwyższonym lub prawidłowym ciśnieniem tętniczym

Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Katarzyna Kołodziej i Maria Krzemińska-Pakuła

Folia Cardiol 2003;10(5):641-647.

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na parametry zmienności rytmu zatokowego i dyspersję QT u kobiet po menopauzie z chorobą wieńcową

Piotr Bręborowicz, Tatiana Mularek-Kubzdela, Monika Cugowska, Agnieszka Katarzyńska, Marzena Maciejewska, Hanna Wachowiak-Baszyńska, Elżbieta Bręborowicz, Alina Warenik-Szymankiewicz, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2003;10(5):649-654.

Późne potencjały komorowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Elżbieta Florczak, Roman Kępski, Magdalena Makowiecka-Cieśla, Anna Klisiewicz, Rafał Baranowski, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Aleksander Prejbisz, Marek Postuła, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Franciszek Walczak, Piotr Hoffman i Andrzej Januszewicz

Folia Cardiol 2003;10(5):655-665.

Czynność skurczowa i rozkurczowa lewej komory serca a niedomykalność zastawki pnia płucnego u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Aldona Siwińska, Andrzej Szyszka, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2003;10(5):675-681.

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy u dzieci z zespołem Ebsteina

Joanna Rękawek, Wanda Kawalec, Katarzyna Bieganowska, Monika Brzezińska-Paszke, Anna Turska-Kmieć, Małgorzata Tomyn-Drabik, Katarzyna Śpiegowska, Bohdan Maruszewski, Grażyna Brzezińska-Rajszys i Franciszek Walczak

Folia Cardiol 2003;10(5):683-688.

Dyslokacje elektrod do przedsionkowej stymulacji resynchronizującej - ocena czynników ryzyka

Edward Koźluk, Piotr Lodziński, Zbigniew Kotliński, Agnieszka Piątkowska, Łukasz Szumowski, Małgorzata Lodzińska i Franciszek Walczak

Folia Cardiol 2003;10(5):689-694.

Ocena wpływu zmiennego pola magnetycznego na wybrane parametry pracy serca - doniesienie wstępne

Józef Michalski, Zbisław Tabor, Eugeniusz Rokita, Julita Istrati, Piotr Głuszko i Jacek Politański

Folia Cardiol 2003;10(5):695-700.

Przesyłanie EKG przez telefon komórkowy - doniesienie wstępne

Rafał Baranowski i Ryszard Piotrowicz

Folia Cardiol 2003;10(5):701-705.
Review articles

Dużo więcej niż angiograficzna luminologia - możliwości ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w badaniu złożonych patologii tętnic wieńcowych

Jerzy Pręgowski, Adam Witkowski, Łukasz Kalińczuk, Mariusz Kruk, Cezary Kępka i Witold Rużyłło

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(5):545-552.

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu drugiego u dorosłych w średnim wieku - leczenie zachowawcze czy zabiegowe?

Ewa Jakubowska, Hanna Siudalska i Piotr Hoffman

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(5):563-572.

Zagrożenie nagłą śmiercią u dzieci z kardiomiopatiami

Waldemar Bobkowski i Katarzyna Bieganowska

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(5):579-586.

Wrodzona wada serca w situs inversus w dawnym polskim piśmiennictwie medycznym

Janusz Skalski, Dariusz Pypłacz i Inna Kovalenko

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(5):587-594.
Prace kazuistyczne

Skrajnie poszerzony lewy przedsionek u chorej ze stenozą mitralną

Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak, Michał Ciesielczyk, Jarosław Drożdż i Maria Krzemińska-Pakuła

Folia Cardiol 2003;10(5):707-709.
Sprawozdania

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl