Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2003-09-16

open access

Page views 589
Article views/downloads 1278
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Skrajnie poszerzony lewy przedsionek u chorej ze stenozą mitralną

Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak, Michał Ciesielczyk, Jarosław Drożdż i Maria Krzemińska-Pakuła
Folia Cardiol 2003;10(5):707-709.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek chorej ze zwężeniem zastawki mitralnej i ze skrajnym poszerzeniem lewego przedsionka, ocenianym w badaniu echokardiograficznym. Pomimo znacznego zaawansowania patologicznych zmian serca, dotychczasowy przebieg kliniczny u pacjentki charakteryzuje się stosunkowo umiarkowanym nasileniem objawów. Z uwagi na morfologię uszkodzonej zastawki w ramach dalszego postępowania istnieją wskazania do przeprowadzenia przezskórnej walwotomii balonowej. (Folia Cardiol. 2003; 10: 707-709)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file