open access

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-09-16
Get Citation

Przesyłanie EKG przez telefon komórkowy - doniesienie wstępne

Rafał Baranowski i Ryszard Piotrowicz
Folia Cardiol 2003;10(5):701-705.

open access

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-09-16

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena systemu do przesyłania EKG przez telefon komórkowy w praktyce klinicznej.
Materiał i metody: W grupie 50 pacjentów diagnozowanych w celu wyjaśnienia objawów, takich jak kołatania lub bóle w klatce piersiowej, zastosowano systemy do rejestracji EKG na żądanie (fragmenty EKG wstecz i progresywnie od inicjacji zapisu, w sumie trwające do 80 s), wyposażone w opcję transmisji przez telefon komórkowy do ośrodka diagnostycznego.
Wyniki: Łącznie wykonano 1231 rejestracji (7-100 u poszczególnych badanych). Zadowalającą jakość uzyskano w 85% zapisów. Tylko jeden badany nie zarejestrował ani jednego fragmentu EKG z powodu trudności w obsłudze aparatu. U 40 osób udało się zarejestrować zapisy EKG w trakcie objawów. U 12 pacjentów przyczyną dolegliwości były zaburzenia rytmu serca, a u 4 chorych rejestrowano zmiany odcinka ST (obniżenie > 1 mm). U pozostałych 24 osób stwierdzono prawidłowy zapis EKG, co pozwoliło na uspokojenie pacjentów oraz zaniechanie dalszych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych.
Wnioski: Testowany system umożliwia przesłanie zadowalającego technicznie zapisu EKG przez sieć telefonii komórkowej z każdego miejsca, z którego jest możliwa transmisja. System można uznać za prosty w obsłudze, ale jego prawidłowe funkcjonowanie wymaga współpracy pacjenta. Dane uzyskane dzięki testowanemu systemowi istotnie wzbogacają nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną. (Folia Cardiol. 2003; 10: 701–705)

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena systemu do przesyłania EKG przez telefon komórkowy w praktyce klinicznej.
Materiał i metody: W grupie 50 pacjentów diagnozowanych w celu wyjaśnienia objawów, takich jak kołatania lub bóle w klatce piersiowej, zastosowano systemy do rejestracji EKG na żądanie (fragmenty EKG wstecz i progresywnie od inicjacji zapisu, w sumie trwające do 80 s), wyposażone w opcję transmisji przez telefon komórkowy do ośrodka diagnostycznego.
Wyniki: Łącznie wykonano 1231 rejestracji (7-100 u poszczególnych badanych). Zadowalającą jakość uzyskano w 85% zapisów. Tylko jeden badany nie zarejestrował ani jednego fragmentu EKG z powodu trudności w obsłudze aparatu. U 40 osób udało się zarejestrować zapisy EKG w trakcie objawów. U 12 pacjentów przyczyną dolegliwości były zaburzenia rytmu serca, a u 4 chorych rejestrowano zmiany odcinka ST (obniżenie > 1 mm). U pozostałych 24 osób stwierdzono prawidłowy zapis EKG, co pozwoliło na uspokojenie pacjentów oraz zaniechanie dalszych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych.
Wnioski: Testowany system umożliwia przesłanie zadowalającego technicznie zapisu EKG przez sieć telefonii komórkowej z każdego miejsca, z którego jest możliwa transmisja. System można uznać za prosty w obsłudze, ale jego prawidłowe funkcjonowanie wymaga współpracy pacjenta. Dane uzyskane dzięki testowanemu systemowi istotnie wzbogacają nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną. (Folia Cardiol. 2003; 10: 701–705)
Get Citation

Keywords

EKG; telemedycyna

About this article
Title

Przesyłanie EKG przez telefon komórkowy - doniesienie wstępne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica

Pages

701-705

Published online

2003-09-16

Page views

428

Article views/downloads

1076

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(5):701-705.

Keywords

EKG
telemedycyna

Authors

Rafał Baranowski i Ryszard Piotrowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl