Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-09-16

open access

Page views 688
Article views/downloads 1229
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena wpływu zmiennego pola magnetycznego na wybrane parametry pracy serca - doniesienie wstępne

Józef Michalski, Zbisław Tabor, Eugeniusz Rokita, Julita Istrati, Piotr Głuszko i Jacek Politański
Folia Cardiol 2003;10(5):695-700.

Abstract

Wstęp: W pracy przedstawiono wyniki działania magnetoterapii na czynność serca pacjentów, u których prowadzono w warunkach klinicznych lecznicze zabiegi rehabilitacyjne po przebytych wcześniej urazach kręgosłupa lędźwiowego oraz stawów biodrowych.
Materiał i metody: Stosowano przewidziane w takich przypadkach sinusoidalnie zmienne pola magnetyczne o następujących parametrach: indukcja 0,3 mT, częstotliwość 30 Hz (w rehabilitacji kręgosłupa lędźwiowego) oraz odpowiednio: 0,5 mT i 50 Hz (w rehabilitacji stawów biodrowych). Ocenę przeprowadzono na podstawie analizy nieliniowych parametrów krzywych obrazujących akcję serca: eksponent skalowania, które wyznaczono metodą DFA (detrended fluctuation analysis), diagramów Poincarego i entropii. Parametry te wyznaczono z pomiarów sygnałów fonokardiograficznych i elektrokardiograficznych, przeprowadzonych w trakcie działania pola magnetycznego oraz w 5-minutowych okresach bezpośrednio przed jego zastosowaniem i po nim.
Wyniki i wnioski: W analizie otrzymanych wyników nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy rezultatami pomiarów na podstawie fonokardiogramu, jakie miały miejsce w trakcie działania pola magnetycznego oraz przed jego zastosowaniem i po tym okresie. Podobne wnioski dotyczą również analizy EKG zarejestrowanego przed magnetoterapią i po jej zastosowaniu. (Folia Cardiol. 2003; 10: 695–700)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file