open access

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-09-16
Get Citation

Wpływ dobowego rytmu ciśnienia tętniczego na dyspersję QT u pacjentów z chorobą wieńcową i podwyższonym lub prawidłowym ciśnieniem tętniczym

Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Katarzyna Kołodziej i Maria Krzemińska-Pakuła
Folia Cardiol 2003;10(5):641-647.

open access

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-09-16

Abstract

Wstęp: Ostatnio wskazuje się na coraz częstsze występowanie zaburzeń rytmu serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez nocnego spadku ciśnienia (non-dippers). Znaczenie zjawiska non-dipping u osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego pozostaje niewyjaśnione. Wzrost dyspersji QT (QTd) jest czynnikiem ryzyka groźnej arytmii m.in. u osób z chorobą wieńcową. Celem pracy było zbadanie wpływu zmian rytmu dobowego ciśnienia tętniczego na QTd u pacjentów z chorobą wieńcową i prawidłowym lub podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody: Do badania włączono 95 pacjentów z potwierdzoną za pomocą angiografii stabilną klinicznie chorobą wieńcową. Grupę I stanowiło 51 chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Do grupy II zaliczono 44 osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego. U wszystkich wykonano 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego w celu oceny jego rytmu dobowego oraz 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram, w którego każdym odprowadzeniu manualnie mierzono odstęp QT, a następnie obliczano QTd. Określano też - za pomocą reguły Bazetta - skorygowany odstęp QT i jego dyspersję (QTdc).
Wyniki: Do populacji dippers zaliczono 67 chorych (36 z grupy I i 31 z grupy II), zaś do nondipers - 28 (15 z grupy I i 13 z grupy II). Średnie długości odstępu QT i QTc nie różniły się między grupami I i II. Dyspersja QT i wartości QTdc były wyższe w grupie I, ale różnice nie były istotne. Natomiast QTd i QTdc u non-dippers były znacząco większe niż u dippers zarówno w grupie I (71 ± 21 ms i 81 ± 18 ms vs. 41 ± 19 ms i 49 ± 20 ms; p < 0,01), jak i w grupie II (67 ± 25 ms i 78 ± 22 ms vs. 32 ± 13 ms i 38 ± 15 ms; p < 0,01).
Wniosek: Pośród pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca QTd przybiera istotnie wyższe wartości w grupie z zaburzonym rytmem dobowym ciśnienia tętniczego. Dotyczy to zarówno chorych z nadciśnieniem tętniczym, jak i osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego. (Folia Cardiol. 2003; 10: 641-647)

Abstract

Wstęp: Ostatnio wskazuje się na coraz częstsze występowanie zaburzeń rytmu serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez nocnego spadku ciśnienia (non-dippers). Znaczenie zjawiska non-dipping u osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego pozostaje niewyjaśnione. Wzrost dyspersji QT (QTd) jest czynnikiem ryzyka groźnej arytmii m.in. u osób z chorobą wieńcową. Celem pracy było zbadanie wpływu zmian rytmu dobowego ciśnienia tętniczego na QTd u pacjentów z chorobą wieńcową i prawidłowym lub podwyższonym ciśnieniem tętniczym.
Materiał i metody: Do badania włączono 95 pacjentów z potwierdzoną za pomocą angiografii stabilną klinicznie chorobą wieńcową. Grupę I stanowiło 51 chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym. Do grupy II zaliczono 44 osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego. U wszystkich wykonano 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego w celu oceny jego rytmu dobowego oraz 12-odprowadzeniowy elektrokardiogram, w którego każdym odprowadzeniu manualnie mierzono odstęp QT, a następnie obliczano QTd. Określano też - za pomocą reguły Bazetta - skorygowany odstęp QT i jego dyspersję (QTdc).
Wyniki: Do populacji dippers zaliczono 67 chorych (36 z grupy I i 31 z grupy II), zaś do nondipers - 28 (15 z grupy I i 13 z grupy II). Średnie długości odstępu QT i QTc nie różniły się między grupami I i II. Dyspersja QT i wartości QTdc były wyższe w grupie I, ale różnice nie były istotne. Natomiast QTd i QTdc u non-dippers były znacząco większe niż u dippers zarówno w grupie I (71 ± 21 ms i 81 ± 18 ms vs. 41 ± 19 ms i 49 ± 20 ms; p < 0,01), jak i w grupie II (67 ± 25 ms i 78 ± 22 ms vs. 32 ± 13 ms i 38 ± 15 ms; p < 0,01).
Wniosek: Pośród pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca QTd przybiera istotnie wyższe wartości w grupie z zaburzonym rytmem dobowym ciśnienia tętniczego. Dotyczy to zarówno chorych z nadciśnieniem tętniczym, jak i osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego. (Folia Cardiol. 2003; 10: 641-647)
Get Citation

Keywords

dyspersja QT; dippers; non-dippers; choroba wieńcowa

About this article
Title

Wpływ dobowego rytmu ciśnienia tętniczego na dyspersję QT u pacjentów z chorobą wieńcową i podwyższonym lub prawidłowym ciśnieniem tętniczym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica

Pages

641-647

Published online

2003-09-16

Page views

423

Article views/downloads

791

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(5):641-647.

Keywords

dyspersja QT
dippers
non-dippers
choroba wieńcowa

Authors

Małgorzata Kurpesa
Ewa Trzos
Katarzyna Kołodziej i Maria Krzemińska-Pakuła

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl