open access

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-09-16
Get Citation

Kliniczna charakterystyka pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i znamiennymi epizodami obniżenia odcinka ST w 24-godzinnych monitorowaniu EKG

Hanna Wachowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny, Olga Trojnarska i Tatiana Mularek-Kubzdela
Folia Cardiol 2003;10(5):611-618.

open access

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-09-16

Abstract

Wstęp: Celem pracy było ustalenie charakterystyki pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których występują znamienne epizody obniżenia odcinka ST w 24-godzinnym monitorowaniu holterowskim.
Materiał i metody: Badaniem objęto 100 pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których przeprowadzono planową koronarografię. U wszystkich wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG za pomocą 3-kanałowych rejestratorów, poprzedzone próbami pozycyjnymi, oraz oznaczono parametry gospodarki lipidowej i wykonano badanie echokardiograficzne oraz próbę wysiłkową.
Wyniki: Epizody obniżenia odcinka ST (STD) stwierdzono u 39 pacjentów. Z przyczyn technicznych 4 zapisy wykluczono z analizy. U 57 osób nie stwierdzono obniżeń odcinka ST. Grupa chorych z STD w porównaniu z pacjentami bez STD charakteryzowała się wyższym średnim stężeniem cholesterolu całkowitego (256 ± 38 mg/dl vs. 235 ± 39 mg/dl; p < 0,01); mniej osób w tej grupie przebyło zawał serca (41% vs. 61%; p = 0,049). U 78 pacjentów na podstawie wywiadu lub koronarografii rozpoznano istotną chorobę wieńcową. W grupie tej znalazło się 28 osób z STD (36%) i 46 bez STD (59%) oraz 4 z zapisem niediagnostycznym dla oceny odcinka ST (5%). Osoby z potwierdzoną chorobą wieńcową, u których występowały STD, w porównaniu z pacjentami bez STD z potwierdzoną chorobą wieńcową, były starsze (53,0 ± 9,5 vs. 49,5 ± 6,3 roku; p = 0,043), charakteryzowały się wyższymi wartościami stężenia cholesterolu całkowitego (260 ± 30 vs. 234 ± 36 mg/dl; p = 0,0008) i cholesterolu frakcji LDL (165 ± 28 vs. 146 ± 36 mg/dl; p = 0,012), a także wyższą frakcją wyrzutową lewej komory serca (68% ± 13% vs. 62% ± 15%; p = 0,045); również mniej osób w tej grupie przebyło zawał serca (55% vs. 78%; p = 0,033) w porównaniu z grupą bez STD z potwierdzoną chorobą wieńcową.
Wnioski: Epizody obniżenia odcinka ST występują u 39% osób ze stabilną dławicą piersiową, w tym u 36% osób z potwierdzoną chorobą wieńcową. Brak zawału serca w wywiadzie oraz podwyższone stężenie cholesterolu wskazują na większe ryzyko wystąpienia obniżeń odcinka ST, zwłaszcza w grupie z potwierdzoną chorobą wieńcową. (Folia Cardiol. 2003; 10: 611-618)

Abstract

Wstęp: Celem pracy było ustalenie charakterystyki pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których występują znamienne epizody obniżenia odcinka ST w 24-godzinnym monitorowaniu holterowskim.
Materiał i metody: Badaniem objęto 100 pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których przeprowadzono planową koronarografię. U wszystkich wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG za pomocą 3-kanałowych rejestratorów, poprzedzone próbami pozycyjnymi, oraz oznaczono parametry gospodarki lipidowej i wykonano badanie echokardiograficzne oraz próbę wysiłkową.
Wyniki: Epizody obniżenia odcinka ST (STD) stwierdzono u 39 pacjentów. Z przyczyn technicznych 4 zapisy wykluczono z analizy. U 57 osób nie stwierdzono obniżeń odcinka ST. Grupa chorych z STD w porównaniu z pacjentami bez STD charakteryzowała się wyższym średnim stężeniem cholesterolu całkowitego (256 ± 38 mg/dl vs. 235 ± 39 mg/dl; p < 0,01); mniej osób w tej grupie przebyło zawał serca (41% vs. 61%; p = 0,049). U 78 pacjentów na podstawie wywiadu lub koronarografii rozpoznano istotną chorobę wieńcową. W grupie tej znalazło się 28 osób z STD (36%) i 46 bez STD (59%) oraz 4 z zapisem niediagnostycznym dla oceny odcinka ST (5%). Osoby z potwierdzoną chorobą wieńcową, u których występowały STD, w porównaniu z pacjentami bez STD z potwierdzoną chorobą wieńcową, były starsze (53,0 ± 9,5 vs. 49,5 ± 6,3 roku; p = 0,043), charakteryzowały się wyższymi wartościami stężenia cholesterolu całkowitego (260 ± 30 vs. 234 ± 36 mg/dl; p = 0,0008) i cholesterolu frakcji LDL (165 ± 28 vs. 146 ± 36 mg/dl; p = 0,012), a także wyższą frakcją wyrzutową lewej komory serca (68% ± 13% vs. 62% ± 15%; p = 0,045); również mniej osób w tej grupie przebyło zawał serca (55% vs. 78%; p = 0,033) w porównaniu z grupą bez STD z potwierdzoną chorobą wieńcową.
Wnioski: Epizody obniżenia odcinka ST występują u 39% osób ze stabilną dławicą piersiową, w tym u 36% osób z potwierdzoną chorobą wieńcową. Brak zawału serca w wywiadzie oraz podwyższone stężenie cholesterolu wskazują na większe ryzyko wystąpienia obniżeń odcinka ST, zwłaszcza w grupie z potwierdzoną chorobą wieńcową. (Folia Cardiol. 2003; 10: 611-618)
Get Citation

Keywords

stabilna choroba wieńcowa; nieme niedokrwienie; 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera

About this article
Title

Kliniczna charakterystyka pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i znamiennymi epizodami obniżenia odcinka ST w 24-godzinnych monitorowaniu EKG

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica

Pages

611-618

Published online

2003-09-16

Page views

856

Article views/downloads

887

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(5):611-618.

Keywords

stabilna choroba wieńcowa
nieme niedokrwienie
24-godzinny zapis EKG metodą Holtera

Authors

Hanna Wachowiak-Baszyńska
Romuald Ochotny
Olga Trojnarska i Tatiana Mularek-Kubzdela

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl