Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2003-09-16

open access

Page views 917
Article views/downloads 945
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Kliniczna charakterystyka pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca i znamiennymi epizodami obniżenia odcinka ST w 24-godzinnych monitorowaniu EKG

Hanna Wachowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny, Olga Trojnarska i Tatiana Mularek-Kubzdela
Folia Cardiol 2003;10(5):611-618.

Abstract

Wstęp: Celem pracy było ustalenie charakterystyki pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których występują znamienne epizody obniżenia odcinka ST w 24-godzinnym monitorowaniu holterowskim.
Materiał i metody: Badaniem objęto 100 pacjentów ze stabilną dławicą piersiową, u których przeprowadzono planową koronarografię. U wszystkich wykonano 24-godzinne monitorowanie EKG za pomocą 3-kanałowych rejestratorów, poprzedzone próbami pozycyjnymi, oraz oznaczono parametry gospodarki lipidowej i wykonano badanie echokardiograficzne oraz próbę wysiłkową.
Wyniki: Epizody obniżenia odcinka ST (STD) stwierdzono u 39 pacjentów. Z przyczyn technicznych 4 zapisy wykluczono z analizy. U 57 osób nie stwierdzono obniżeń odcinka ST. Grupa chorych z STD w porównaniu z pacjentami bez STD charakteryzowała się wyższym średnim stężeniem cholesterolu całkowitego (256 ± 38 mg/dl vs. 235 ± 39 mg/dl; p < 0,01); mniej osób w tej grupie przebyło zawał serca (41% vs. 61%; p = 0,049). U 78 pacjentów na podstawie wywiadu lub koronarografii rozpoznano istotną chorobę wieńcową. W grupie tej znalazło się 28 osób z STD (36%) i 46 bez STD (59%) oraz 4 z zapisem niediagnostycznym dla oceny odcinka ST (5%). Osoby z potwierdzoną chorobą wieńcową, u których występowały STD, w porównaniu z pacjentami bez STD z potwierdzoną chorobą wieńcową, były starsze (53,0 ± 9,5 vs. 49,5 ± 6,3 roku; p = 0,043), charakteryzowały się wyższymi wartościami stężenia cholesterolu całkowitego (260 ± 30 vs. 234 ± 36 mg/dl; p = 0,0008) i cholesterolu frakcji LDL (165 ± 28 vs. 146 ± 36 mg/dl; p = 0,012), a także wyższą frakcją wyrzutową lewej komory serca (68% ± 13% vs. 62% ± 15%; p = 0,045); również mniej osób w tej grupie przebyło zawał serca (55% vs. 78%; p = 0,033) w porównaniu z grupą bez STD z potwierdzoną chorobą wieńcową.
Wnioski: Epizody obniżenia odcinka ST występują u 39% osób ze stabilną dławicą piersiową, w tym u 36% osób z potwierdzoną chorobą wieńcową. Brak zawału serca w wywiadzie oraz podwyższone stężenie cholesterolu wskazują na większe ryzyko wystąpienia obniżeń odcinka ST, zwłaszcza w grupie z potwierdzoną chorobą wieńcową. (Folia Cardiol. 2003; 10: 611-618)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file