Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2003-09-16

open access

Page views 591
Article views/downloads 4261
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ablacja łącza przedsionkowo-komorowego i przewlekła stymulacja serca - terapia hybrydowa migotania przedsionków opornego na farmakoterapię

Michał Gibiński i Włodzimierz Kargul
Folia Cardiol 2003;10(5):573-577.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file