Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2003-09-16

open access

Page views 608
Article views/downloads 1376
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dławica mikronaczyniowa i zaburzenia percepcji bólu jako główne składowe patogenetyczne kardiologicznego zespołu X

Dorota Rogacka i Henryk Wysocki
Folia Cardiol 2003;10(5):553-561.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file