Vol 10, No 5 (2003): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2003-09-16

open access

Page views 476
Article views/downloads 2097
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Dużo więcej niż angiograficzna luminologia - możliwości ultrasonografii wewnątrznaczyniowej w badaniu złożonych patologii tętnic wieńcowych

Jerzy Pręgowski, Adam Witkowski, Łukasz Kalińczuk, Mariusz Kruk, Cezary Kępka i Witold Rużyłło
Folia Cardiol 2003;10(5):545-552.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file