Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Sprawozdania
Published online: 2003-11-06

open access

Page views 499
Article views/downloads 845
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Aktualna sytuacja dotycząca kardiowerterów-defibrylatorów w Polsce. Wyniki ankiety przeprowadzonej w polskich ośrodkach implantujących ICD

Andrzej Lubiński i Maciej Kempa
Folia Cardiol 2003;10(6):851-853.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file