Vol 10, No 6 (2003) - Folia Cardiologica

Date published: 2003-11-06

Table of Contents

open access

Original articles

Wybrane białka ostrej fazy u pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej

Anna Krzewina-Kowalska, Jacek Kubica, Marek Koziński, Radosław Piasecki, Barbara Berent, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Zofia Grąbczewska i Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Folia Cardiol 2003;10(6):733-742.

Wpływ palenia tytoniu na wczesne wyniki leczenia chorych z zawałem serca za pomocą agioplastyki wieńcowej

Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Jarosław Wasilewski, Tadeusz Zębik, Andrzej Lekston, Krzysztof Wilczek, Jacek Piegza, Krzysztof Dyrbuś, Janusz Szkodziński, Marek Kondys, Andrzej Wnęk, Rafał Wojnar, Przemysław Trzeciak, Bożena Szyguła-Jurkiewicz i Lech Poloński

Folia Cardiol 2003;10(6):743-749.

Odległe wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji serca u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną

Przemysław Trzeciak, Tomasz Hrapkowicz, Jerzy Foremny, Roman Przybylski, Jerzy Pacholewicz, Bogusława Dzióbek, Lech Poloński i Marian Zembala

Folia Cardiol 2003;10(6):751-758.

Choroba naczyń wieńcowych a zmiany miażdżycowe w tętnicach szyjnych oceniane metodą biopsji ultradźwiękowej

Jakub Drozd, Tomasz Jargiełło, Edyta Opalińska, Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Zapolski, Jarosław Wójcik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska i Teresa Widomska-Czekajska

Folia Cardiol 2003;10(6):759-767.

Przeciwciała antyfosfolipidowe w surowicy krwi chorych z nabytymi wadami zastawkowymi serca

Maciej Grabowski, Tomasz Hryniewiecki, Jadwiga Janas, Irena Rawczyńska-Englert i Dariusz Sitkiewicz

Folia Cardiol 2003;10(6):769-774.

Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a dobowym profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym

Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Elżbieta Kramarz, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński i Dariusz Michałkiewicz

Folia Cardiol 2003;10(6):775-784.

Częstość występowania ubytków przegrody międzykomorowej oraz ich samoistnego zamykania się u dzieci

Andrzej Olszanowski, Jacek Białkowski i Małgorzata Szkutnik

Folia Cardiol 2003;10(6):785-790.

Wydolność fizyczna dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Tatiana Mularek-Kubzdela, Andrzej Szyszka, Zofia Oko-Sarnowska i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2003;10(6):791-798.

Jakość życia dzieci i młodzieży ze stymulatorem serca w ocenie pacjentów

Magdalena Dyga-Konarska i Katarzyna Bieganowska

Folia Cardiol 2003;10(6):809-816.
Review articles

Zmienność rytmu zatokowego - interpretacja patofizjologiczna i metodologia pomiarów

Katarzyna Pawlak-Buś, Marianna Kołodziejczyk-Feliksik, Piotr Czerwiński-Mazur, Jerzy Moczko, Lucyna Kramer, Elżbieta Nikisch i Tomasz Siminiak

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(6):719-726.

Test spiroergometryczny - systematyczny wzrost popularności badania w obliczu zagrożenia epidemią niewydolności serca

Wiesława Pawłowska-Jenerowicz, Magdalena Serwacka i Marek Dąbrowski

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(6):727-732.
Prace kazuistyczne

Wszczepienie stentu z powodu jatrogennego rozwarstwienia pnia lewej tętnicy wieńcowej. Obraz przed i po zabiegu w angiografii oraz wielorzędowej tomografii komputerowej

Tomasz Białoszyński, Joanna Wiśniewska-Szmyt, Adam Sukiennik, Anna Jachalska, Władysław Lasek, Małgorzata Marzec, Katarzyna Laskowska, Grzegorz Grześk, Marcin Rychter, Maria Bogdan i Jacek Kubica

Folia Cardiol 2003;10(6):817-821.

Shock on burst — skuteczna, nieinwazyjna metoda indukcji migotania komór u chorych z kardiowerterem-defibrylatorem serca

Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2003;10(6):823-827.

Zabiegi interwencyjne na ektopowo odchodzących tętnicach wieńcowych - opis 6 przypadków

Jarosław Wójcik, Jakub Drozd, Andrzej Madejczyk, Tomasz Zapolski i Piotr Waciński

Folia Cardiol 2003;10(6):829-835.

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory i zespół Brugadów u chorego z wielopoziomowym uszkodzeniem układu bodźcoprzewodzącego serca

Elżbieta K. Włodarska, Anna Wójcik, Franciszek Walczak, Andrzej Przybylski, Marek Konka, Edward Koźluk, Roman Kępski, Wanda Rydlewska-Sadowska, Hanna Szwed i Piotr Hoffman

Folia Cardiol 2003;10(6):837-845.
Sprawozdania

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl