open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06
Get Citation

Zabiegi interwencyjne na ektopowo odchodzących tętnicach wieńcowych - opis 6 przypadków

Jarosław Wójcik, Jakub Drozd, Andrzej Madejczyk, Tomasz Zapolski i Piotr Waciński
Folia Cardiol 2003;10(6):829-835.

open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06

Abstract

Zabiegi przezskórnej angioplastyki na ektopowo odchodzących tętnicach wieńcowych należą do rzadkich i wymagających dużego doświadczenia. Autorzy przedstawiają przypadki 6 chorych z jednego ośrodka: trzech z ektopowo odchodzącą z prawej zatoki wieńcowej gałęzią okalającą lewej tętnicy wieńcowej i trzech z prawą tętnicą wieńcową odchodzącą z lewej zatoki wieńcowej, których poddano przezskórnym interwencjom z powodu objawów niestabilnej (2 przypadki) i stabilnej dławicy piersiowej (4 przypadki). Zabiegi były skuteczne i przebiegły bez powikłań. Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń autorzy opisują praktyczne aspekty przeprowadzania tego typu zabiegów. (Folia Cardiol. 2003; 10: 829–835)

Abstract

Zabiegi przezskórnej angioplastyki na ektopowo odchodzących tętnicach wieńcowych należą do rzadkich i wymagających dużego doświadczenia. Autorzy przedstawiają przypadki 6 chorych z jednego ośrodka: trzech z ektopowo odchodzącą z prawej zatoki wieńcowej gałęzią okalającą lewej tętnicy wieńcowej i trzech z prawą tętnicą wieńcową odchodzącą z lewej zatoki wieńcowej, których poddano przezskórnym interwencjom z powodu objawów niestabilnej (2 przypadki) i stabilnej dławicy piersiowej (4 przypadki). Zabiegi były skuteczne i przebiegły bez powikłań. Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń autorzy opisują praktyczne aspekty przeprowadzania tego typu zabiegów. (Folia Cardiol. 2003; 10: 829–835)
Get Citation

Keywords

przezskórna angioplastyka wieńcowa; ektopowe odejście tętnicy wieńcowej

About this article
Title

Zabiegi interwencyjne na ektopowo odchodzących tętnicach wieńcowych - opis 6 przypadków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica

Pages

829-835

Published online

2003-11-06

Page views

567

Article views/downloads

1617

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(6):829-835.

Keywords

przezskórna angioplastyka wieńcowa
ektopowe odejście tętnicy wieńcowej

Authors

Jarosław Wójcik
Jakub Drozd
Andrzej Madejczyk
Tomasz Zapolski i Piotr Waciński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl