Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2003-11-06

open access

Page views 526
Article views/downloads 927
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wszczepienie stentu z powodu jatrogennego rozwarstwienia pnia lewej tętnicy wieńcowej. Obraz przed i po zabiegu w angiografii oraz wielorzędowej tomografii komputerowej

Tomasz Białoszyński, Joanna Wiśniewska-Szmyt, Adam Sukiennik, Anna Jachalska, Władysław Lasek, Małgorzata Marzec, Katarzyna Laskowska, Grzegorz Grześk, Marcin Rychter, Maria Bogdan i Jacek Kubica
Folia Cardiol 2003;10(6):817-821.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 55-letniego pacjenta z niezauważonym przed 4 laty jatrogennym rozwarstwieniem pnia lewej tętnicy wieńcowej, u którego (po ustaleniu rozpoznania) wykonano przezskórną angioplastykę z implantacją stentu z dobrym wynikiem bezpośrednim oraz w kontrolnym badaniu koronarograficznym po 3 miesiącach. U pacjenta przeprowadzono również kontrolną tomografię komputerową wielorzędową serca, której wyniki potwierdzono w koronarografii i w angiografii ilościowej. (Folia Cardiol. 2003; 10: 817–821)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file