open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06
Get Citation

Wszczepienie stentu z powodu jatrogennego rozwarstwienia pnia lewej tętnicy wieńcowej. Obraz przed i po zabiegu w angiografii oraz wielorzędowej tomografii komputerowej

Tomasz Białoszyński, Joanna Wiśniewska-Szmyt, Adam Sukiennik, Anna Jachalska, Władysław Lasek, Małgorzata Marzec, Katarzyna Laskowska, Grzegorz Grześk, Marcin Rychter, Maria Bogdan i Jacek Kubica
DOI: 10.5603/cj.22205
·
Folia Cardiol 2003;10(6):817-821.

open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 55-letniego pacjenta z niezauważonym przed 4 laty jatrogennym rozwarstwieniem pnia lewej tętnicy wieńcowej, u którego (po ustaleniu rozpoznania) wykonano przezskórną angioplastykę z implantacją stentu z dobrym wynikiem bezpośrednim oraz w kontrolnym badaniu koronarograficznym po 3 miesiącach. U pacjenta przeprowadzono również kontrolną tomografię komputerową wielorzędową serca, której wyniki potwierdzono w koronarografii i w angiografii ilościowej. (Folia Cardiol. 2003; 10: 817–821)

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 55-letniego pacjenta z niezauważonym przed 4 laty jatrogennym rozwarstwieniem pnia lewej tętnicy wieńcowej, u którego (po ustaleniu rozpoznania) wykonano przezskórną angioplastykę z implantacją stentu z dobrym wynikiem bezpośrednim oraz w kontrolnym badaniu koronarograficznym po 3 miesiącach. U pacjenta przeprowadzono również kontrolną tomografię komputerową wielorzędową serca, której wyniki potwierdzono w koronarografii i w angiografii ilościowej. (Folia Cardiol. 2003; 10: 817–821)
Get Citation

Keywords

rozwarstwienie pnia lewej tętnicy wieńcowej; implantacja stentu; tomografia komputerowa wielorzędowa

About this article
Title

Wszczepienie stentu z powodu jatrogennego rozwarstwienia pnia lewej tętnicy wieńcowej. Obraz przed i po zabiegu w angiografii oraz wielorzędowej tomografii komputerowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica

Pages

817-821

Published online

2003-11-06

Page views

484

Article views/downloads

858

DOI

10.5603/cj.22205

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(6):817-821.

Keywords

rozwarstwienie pnia lewej tętnicy wieńcowej
implantacja stentu
tomografia komputerowa wielorzędowa

Authors

Tomasz Białoszyński
Joanna Wiśniewska-Szmyt
Adam Sukiennik
Anna Jachalska
Władysław Lasek
Małgorzata Marzec
Katarzyna Laskowska
Grzegorz Grześk
Marcin Rychter
Maria Bogdan i Jacek Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl