open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06
Get Citation

Znaczenie elektrokardiografii holterowskiej w ocenie odstępu QT i zespołu ST-T u dzieci i młodzieży

Zbigniew Krenc
DOI: 10.5603/cj.22203
·
Folia Cardiol 2003;10(6):799-807.

open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena zespołu ST-T oraz odstępów QT i QTc u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem płci i wieku, a także określenie częstości epizodów znamiennego obniżenia odcinka ST oraz okoliczności im towarzyszących.
Materiał i metody: Badaniem objęto 39 dzieci i młodzieży w wieku 7–18 lat (12,9 ± 2,8 roku), w tym 21 dziewcząt (12,9 ± 2,8 roku) i 18 chłopców (12,8 ± 2,7 roku) hospitalizowanych w I Klinice Chorób Dzieci Katedry Pediatrii WAM w Łodzi. Badane dzieci podzielono na 4 grupy w zależności od płci i wieku: grupa A - dziewczęta w wieku < 12 lat (8 osób), grupa B - dziewczęta w wieku > 12 lat (13 osób), grupa C - chłopcy w wieku < 12 lat (8 osób), grupa D - chłopcy w wieku > 12 lat (10 osób). U wszystkich badanych wykonano 24-godzinną rejestrację zapisu EKG metodą Holtera za pomocą aparatu Oxford Medilog Optima z dwóch odprowadzeń przedsercowych dwubiegunowych CM5 i CS2.
Wnioski: Średni odstęp QT w badaniu EKG metodą Holtera był dłuższy u dzieci starszych, natomiast QTc - u dzieci młodszych. Amplituda załamków T wykazywała najwyższe wartości zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy w odprowadzeniu CS2 w grupach dzieci starszych, natomiast w odprowadzeniu CM5 - u dzieci młodszych. U 15% badanych obserwowano epizody znamiennego obniżenia odcinka ST, które występowały najczęściej w pierwszych godzinach po przebudzeniu i towarzyszyła im przyspieszona czynność serca. (Folia Cardiol. 2003; 10: 799–807)

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena zespołu ST-T oraz odstępów QT i QTc u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem płci i wieku, a także określenie częstości epizodów znamiennego obniżenia odcinka ST oraz okoliczności im towarzyszących.
Materiał i metody: Badaniem objęto 39 dzieci i młodzieży w wieku 7–18 lat (12,9 ± 2,8 roku), w tym 21 dziewcząt (12,9 ± 2,8 roku) i 18 chłopców (12,8 ± 2,7 roku) hospitalizowanych w I Klinice Chorób Dzieci Katedry Pediatrii WAM w Łodzi. Badane dzieci podzielono na 4 grupy w zależności od płci i wieku: grupa A - dziewczęta w wieku < 12 lat (8 osób), grupa B - dziewczęta w wieku > 12 lat (13 osób), grupa C - chłopcy w wieku < 12 lat (8 osób), grupa D - chłopcy w wieku > 12 lat (10 osób). U wszystkich badanych wykonano 24-godzinną rejestrację zapisu EKG metodą Holtera za pomocą aparatu Oxford Medilog Optima z dwóch odprowadzeń przedsercowych dwubiegunowych CM5 i CS2.
Wnioski: Średni odstęp QT w badaniu EKG metodą Holtera był dłuższy u dzieci starszych, natomiast QTc - u dzieci młodszych. Amplituda załamków T wykazywała najwyższe wartości zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy w odprowadzeniu CS2 w grupach dzieci starszych, natomiast w odprowadzeniu CM5 - u dzieci młodszych. U 15% badanych obserwowano epizody znamiennego obniżenia odcinka ST, które występowały najczęściej w pierwszych godzinach po przebudzeniu i towarzyszyła im przyspieszona czynność serca. (Folia Cardiol. 2003; 10: 799–807)
Get Citation

Keywords

elektrokardiografia holterowska; odstęp QT; skorygowany odstęp QT; zespół ST-T; dzieci i młodzież

About this article
Title

Znaczenie elektrokardiografii holterowskiej w ocenie odstępu QT i zespołu ST-T u dzieci i młodzieży

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica

Pages

799-807

Published online

2003-11-06

Page views

472

Article views/downloads

1323

DOI

10.5603/cj.22203

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(6):799-807.

Keywords

elektrokardiografia holterowska
odstęp QT
skorygowany odstęp QT
zespół ST-T
dzieci i młodzież

Authors

Zbigniew Krenc

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl