open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06
Get Citation

Wydolność fizyczna dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Tatiana Mularek-Kubzdela, Andrzej Szyszka, Zofia Oko-Sarnowska i Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 2003;10(6):791-798.

open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06

Abstract

Wstęp: U pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota stwierdza się gorszą niż u osób zdrowych wydolność fizyczną, pomimo dobrych długoletnich rezultatów. Spadek wydolności wiąże się ze zmianami w mięśniówce komór, nieadekwatną odpowiedzią chronoptropową. Celem pracy była ocena wydolności fizycznej dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota w zależności od obecności istotnej niedomykalności płucnej oraz poprzedzających procedur paliatywnych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 53 chorych w wieku 16–44 lat (śr. 27,1 ± 6,4 roku), operowanych w wieku 2–26 lat (śr. 7,2 ± 4,9 roku), 6–39 lat temu (śr. 19,9 ± 5,9 roku). U 10 z nich uprzednio wykonano zabieg paliatywny (zespolenie typu Blalock-Taussig). Grupę kontrolną stanowiło 29 osób w wieku 17–45 lat (śr. 25,1 ± 6,8 roku). U wszystkich przeprowadzono maksymalny test wysiłkowy na bieżni ruchomej według protokołu Bruce’a. Za pomocą badania echokardiograficznego oceniono stopień niedomykalności płucnej. U 26 pacjentów stwierdzono istotną niedomykalność płucną [Ipł(+)]. Dokonano porównania chorych z istotną niedomykalnością płucną z pacjentami bez niedomykalności oraz osobami, u których w przeszłości wykonano zabieg paliatywny, a także przeprowadzono w tych podgrupach korelacje liniowe między parametrami próby wysiłkowej a wiekiem aktualnym, wiekiem w czasie operacji oraz czasem od zabiegu.
Wnioski: Wydolność fizyczna u dorosłych pacjentów po korekcji całkowitej tetralogii Fallota jest obniżona. Obecność niedomykalności płucnej pogarsza wydolność fizyczną u tych chorych. Wykonanie zespolenia paliatywnego w przeszłości nie pogarsza u nich parametrów wydolności fizycznej. Wydolność fizyczna nie zależy od wieku w czasie operacji oraz czasu obserwacji od zabiegu operacyjnego. (Folia Cardiol. 2003; 10: 791–798)

Abstract

Wstęp: U pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota stwierdza się gorszą niż u osób zdrowych wydolność fizyczną, pomimo dobrych długoletnich rezultatów. Spadek wydolności wiąże się ze zmianami w mięśniówce komór, nieadekwatną odpowiedzią chronoptropową. Celem pracy była ocena wydolności fizycznej dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota w zależności od obecności istotnej niedomykalności płucnej oraz poprzedzających procedur paliatywnych.
Materiał i metody: Badaniem objęto 53 chorych w wieku 16–44 lat (śr. 27,1 ± 6,4 roku), operowanych w wieku 2–26 lat (śr. 7,2 ± 4,9 roku), 6–39 lat temu (śr. 19,9 ± 5,9 roku). U 10 z nich uprzednio wykonano zabieg paliatywny (zespolenie typu Blalock-Taussig). Grupę kontrolną stanowiło 29 osób w wieku 17–45 lat (śr. 25,1 ± 6,8 roku). U wszystkich przeprowadzono maksymalny test wysiłkowy na bieżni ruchomej według protokołu Bruce’a. Za pomocą badania echokardiograficznego oceniono stopień niedomykalności płucnej. U 26 pacjentów stwierdzono istotną niedomykalność płucną [Ipł(+)]. Dokonano porównania chorych z istotną niedomykalnością płucną z pacjentami bez niedomykalności oraz osobami, u których w przeszłości wykonano zabieg paliatywny, a także przeprowadzono w tych podgrupach korelacje liniowe między parametrami próby wysiłkowej a wiekiem aktualnym, wiekiem w czasie operacji oraz czasem od zabiegu.
Wnioski: Wydolność fizyczna u dorosłych pacjentów po korekcji całkowitej tetralogii Fallota jest obniżona. Obecność niedomykalności płucnej pogarsza wydolność fizyczną u tych chorych. Wykonanie zespolenia paliatywnego w przeszłości nie pogarsza u nich parametrów wydolności fizycznej. Wydolność fizyczna nie zależy od wieku w czasie operacji oraz czasu obserwacji od zabiegu operacyjnego. (Folia Cardiol. 2003; 10: 791–798)
Get Citation

Keywords

wydolność fizyczna; niedomykalność płuca; zespolenia paliatywne w wywiadzie u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota

About this article
Title

Wydolność fizyczna dorosłych pacjentów w odległej obserwacji po korekcji całkowitej tetralogii Fallota

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica

Pages

791-798

Published online

2003-11-06

Page views

484

Article views/downloads

857

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(6):791-798.

Keywords

wydolność fizyczna
niedomykalność płuca
zespolenia paliatywne w wywiadzie u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota

Authors

Olga Trojnarska
Tatiana Mularek-Kubzdela
Andrzej Szyszka
Zofia Oko-Sarnowska i Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl