open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06
Get Citation

Przeciwciała antyfosfolipidowe w surowicy krwi chorych z nabytymi wadami zastawkowymi serca

Maciej Grabowski, Tomasz Hryniewiecki, Jadwiga Janas, Irena Rawczyńska-Englert i Dariusz Sitkiewicz
Folia Cardiol 2003;10(6):769-774.

open access

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2003-11-06

Abstract

Wstęp: Przeciwciała antyfosfolipidowe (APA) mogą być odpowiedzialne za powstawanie niektórych nabytych wad zastawkowych u chorych bez wywiadu choroby reumatycznej. Celem pracy była ocena częstości występowania przeciwciał antyfosfolipidowych w surowicy chorych z nabytymi wadami zastawkowymi serca i ich wpływ na układ krzepnięcia (APTT)
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 64 pacjentów z nabytymi wadami zastawkowymi serca (z dodatnim wywiadem w kierunku choroby reumatycznej lub bez niego). Rozpoznanie wady ustalono na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych (RTG klatki piersiowej, badanie echokardiograficzne). W pierwszym etapie oceniano całkowite stężenie APA w surowicy krwi za pomocą testu półilościowego metodą immunoenzymatyczną (ELISA), wyniki podzielono na 3 grupy: negatywny, pozytywny i wysoce pozytywny. W drugim etapie dokonano analizy stężenia przeciwciał w podziale na klasy: IgG, IgA, IgM w podgrupie kolejnych 38 chorych za pomocą testu ilościowego metodą ELISA. U wszystkich chorych określono APTT.
Wyniki: Podwyższone stężenie APA wykazano u 22 osób (34%), wśród których u 13 (59%) odnotowano w wywiadzie przebytą chorobę reumatyczną. U 4 osób z tej grupy stwierdzono nieprawidłowy APTT. Najczęściej APA występowały w klasie IgM (37%).
Wnioski: U części chorych z nabytymi wadami serca w surowicy krwi występują APA. U większości tych pacjentów wywiad w kierunku choroby reumatycznej jest dodatni. U osób z nabytymi wadami serca i APA w surowicy krwi nieprawidłowy APTT występuje rzadko. Obecność APA w przypadkach negatywnego wywiadu reumatycznego u pacjentów z nabytymi wadami serca można brać pod uwagę jako czynnik odpowiedzialny za rozwój wady. (Folia Cardiol. 2003; 10: 769–774)

Abstract

Wstęp: Przeciwciała antyfosfolipidowe (APA) mogą być odpowiedzialne za powstawanie niektórych nabytych wad zastawkowych u chorych bez wywiadu choroby reumatycznej. Celem pracy była ocena częstości występowania przeciwciał antyfosfolipidowych w surowicy chorych z nabytymi wadami zastawkowymi serca i ich wpływ na układ krzepnięcia (APTT)
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 64 pacjentów z nabytymi wadami zastawkowymi serca (z dodatnim wywiadem w kierunku choroby reumatycznej lub bez niego). Rozpoznanie wady ustalono na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych (RTG klatki piersiowej, badanie echokardiograficzne). W pierwszym etapie oceniano całkowite stężenie APA w surowicy krwi za pomocą testu półilościowego metodą immunoenzymatyczną (ELISA), wyniki podzielono na 3 grupy: negatywny, pozytywny i wysoce pozytywny. W drugim etapie dokonano analizy stężenia przeciwciał w podziale na klasy: IgG, IgA, IgM w podgrupie kolejnych 38 chorych za pomocą testu ilościowego metodą ELISA. U wszystkich chorych określono APTT.
Wyniki: Podwyższone stężenie APA wykazano u 22 osób (34%), wśród których u 13 (59%) odnotowano w wywiadzie przebytą chorobę reumatyczną. U 4 osób z tej grupy stwierdzono nieprawidłowy APTT. Najczęściej APA występowały w klasie IgM (37%).
Wnioski: U części chorych z nabytymi wadami serca w surowicy krwi występują APA. U większości tych pacjentów wywiad w kierunku choroby reumatycznej jest dodatni. U osób z nabytymi wadami serca i APA w surowicy krwi nieprawidłowy APTT występuje rzadko. Obecność APA w przypadkach negatywnego wywiadu reumatycznego u pacjentów z nabytymi wadami serca można brać pod uwagę jako czynnik odpowiedzialny za rozwój wady. (Folia Cardiol. 2003; 10: 769–774)
Get Citation

Keywords

przeciwciała antyfosfolipidowe; nabyte wady zastawkowe serca

About this article
Title

Przeciwciała antyfosfolipidowe w surowicy krwi chorych z nabytymi wadami zastawkowymi serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica

Pages

769-774

Published online

2003-11-06

Page views

466

Article views/downloads

990

Bibliographic record

Folia Cardiol 2003;10(6):769-774.

Keywords

przeciwciała antyfosfolipidowe
nabyte wady zastawkowe serca

Authors

Maciej Grabowski
Tomasz Hryniewiecki
Jadwiga Janas
Irena Rawczyńska-Englert i Dariusz Sitkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl