Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2003-11-06

open access

Page views 597
Article views/downloads 2625
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Test spiroergometryczny - systematyczny wzrost popularności badania w obliczu zagrożenia epidemią niewydolności serca

Wiesława Pawłowska-Jenerowicz, Magdalena Serwacka i Marek Dąbrowski
Folia Cardiol 2003;10(6):727-732.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file