Vol 10, No 6 (2003): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2003-11-06

open access

Page views 658
Article views/downloads 3254
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność rytmu zatokowego - interpretacja patofizjologiczna i metodologia pomiarów

Katarzyna Pawlak-Buś, Marianna Kołodziejczyk-Feliksik, Piotr Czerwiński-Mazur, Jerzy Moczko, Lucyna Kramer, Elżbieta Nikisch i Tomasz Siminiak
Folia Cardiol 2003;10(6):719-726.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file